Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
8/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 28-01-2015 Szczegóły
7/IV/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2015 roku. 22-01-2015 Szczegóły
6/IV/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2015 roku. 22-01-2015 Szczegóły
5/IV/2015 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 22-01-2015 Szczegóły
4/IV/2015 udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie Skośkiewicz – Naczelnikowi Wydziału Konserwacji i Środowiska Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 22-01-2015 Szczegóły
3/IV/2015 określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. 12-01-2015 Szczegóły
2/IV/2015 zmian osobowych w Zespole ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy powołanego uchwałą nr 792/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31 października 2014 roku. 12-01-2015 Szczegóły
1/IV/2015 podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 07-01-2015 Szczegóły
2/III/2015 skierowania H.R. do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 05-01-2015 Szczegóły
1/III/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości o numerach 4/18, 4/19 z obrębu 1-10-26, położonych w Warszawie przy ul. Klimczaka przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Przedpola Pałacu Wilanowskiego m.in. pod administrację. 05-01-2015 Szczegóły
819/III/2014 skierowania państwa B.G. i W.S. do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. 30-12-2014 Szczegóły
818/III/2014 zmieniająca Uchwałę nr 816/III/2014 z dnia 19.12.2014 r. w sprawie informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 30-12-2014 Szczegóły
817/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 19-12-2014 Szczegóły
816/III/2014 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 19-12-2014 Szczegóły
815/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 19-12-2014 Szczegóły
814/III/2014 zmian w projekcie dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok w zakresie wydatków bieżących oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015-2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 19-12-2014 Szczegóły
813/III/2014 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2015 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 19-12-2014 Szczegóły
812/III/2014 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu przy ul. (…) w Warszawie. 11-12-2014 Szczegóły
811/III/2014 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 11-12-2014 Szczegóły
810/III/2014 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 11-12-2014 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe