Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
141/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 11-08-2015 Szczegóły
140/IV/2015 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.07.2015 r. 11-08-2015 Szczegóły
139/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 11-08-2015 Szczegóły
138/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 11-08-2015 Szczegóły
137/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 600 – Transport i łączność. 05-08-2015 Szczegóły
136/IV/2015 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszaw w 2015 roku. 05-08-2015 Szczegóły
135/IV/2015 upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 28-07-2015 Szczegóły
134/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 28-07-2015 Szczegóły
133/IV/2015 zatwierdzenia zestawienia zbiorczego z planowanych przychodów i wydatków na 2015 rok w dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 23-07-2015 Szczegóły
132/IV/2015 zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego z wykonania przychodów i wydatków za 2014 rok w dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 23-07-2015 Szczegóły
131/IV/2015 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących. 23-07-2015 Szczegóły
130/IV/2015 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-07-2015 Szczegóły
129/IV/2015 udzielenia upoważnienia Pani Justynie Wasilewskiej – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 14-07-2015 Szczegóły
128/IV/2015 udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Rybickiej – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 14-07-2015 Szczegóły
127/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-07-2015 Szczegóły
126/IV/2015 zmiany Uchwały nr 122/IV/2015 z dnia 03.07.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie inwentaryzacji, wyznaczenia, oznakowania i renowacji tras rekreacyjnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 09-07-2015 Szczegóły
125/IV/2015 udzielenia upoważnienia do powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, z przedszkoli i szkół usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 03-07-2015 Szczegóły
124/IV/2015 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 03-07-2015 Szczegóły
123/IV/2015 umieszczenia pana M.P. w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 03-07-2015 Szczegóły
122/IV/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie inwentaryzacji, wyznaczenia, oznakowania i renowacji tras rekreacyjnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 03-07-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe