Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
161/IV/2015 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 84,50 m2 położonego w budynku przy ul. Lentza 3 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej 14-09-2015 Szczegóły
160/IV/2015 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.08.2015 r. 14-09-2015 Szczegóły
159/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14-09-2015 Szczegóły
158/IV/2015 przeznaczenia lokali użytkowych do najmu na dalszy okres, zawarcia umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej 08-09-2015 Szczegóły
157/IV/2015 przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 491,50 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów. 08-09-2015 Szczegóły
156/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 08-09-2015 Szczegóły
155/IV/2015 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2017 – 2018 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 31-08-2015 Szczegóły
154/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 416 w Warszawie 31-08-2015 Szczegóły
153/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. 31-08-2015 Szczegóły
152/IV/2015 zmiany Uchwały nr 141/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.08.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. (z późn. zm.) 26-08-2015 Szczegóły
151/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zwiększenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Sportu Wilanów na rok 2015 25-08-2015 Szczegóły
150/IV/2015 zmiany Uchwały nr 141/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.08.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. (z późn. zm.) 25-08-2015 Szczegóły
146/IV/2015 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego w budynku przy ul. Lentza 3 w Dzielnicy Wilanów 19-08-2015 Szczegóły
149/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-08-2015 Szczegóły
148/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21-08-2015 Szczegóły
147/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-08-2015 Szczegóły
145/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy 19-08-2015 Szczegóły
144/IV/2015 zmiany Uchwały nr 141/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.08.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 19-08-2015 Szczegóły
143/IV/2015 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 11-08-2015 Szczegóły
142/IV/2015 zmiany uchwały nr 69/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22.04.2015 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 11-08-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe