Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
792/III/2014 powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. 31-10-2014 Szczegóły
791/III/2014 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 123,82 m2 położonego w budynku użytkowym przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”. 30-10-2014 Szczegóły
790/III/2014 skierowania pana K.C. do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. 30-10-2014 Szczegóły
789/III/2014 zmiany Uchwały nr 787/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 28.10.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 30-10-2014 Szczegóły
788/III/2014 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 28-10-2014 Szczegóły
787/III/2014 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 28-10-2014 Szczegóły
786/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 24-10-2014 Szczegóły
785/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 750 – Administracja publiczna. 22-10-2014 Szczegóły
784/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 22-10-2014 Szczegóły
783/III/2014 uchwałę w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2016 – 2017 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. 17-10-2014 Szczegóły
782/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 17-10-2014 Szczegóły
772/III/2014 powołania zespołu ds. oceny formalnej wniosków nauczycieli i określenia trybu przyznawania w 2014 r. dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy 07-10-2014 Szczegóły
781/III/2014 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 17-10-2014 Szczegóły
780/III/2014 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 15-10-2014 Szczegóły
779/III/2014 zmiany Uchwały nr 777/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 14.10.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 15-10-2014 Szczegóły
778/III/2014 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 20,54 m2 położonego w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu ustalonych w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej. 14-10-2014 Szczegóły
777/III/2014 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 14-10-2014 Szczegóły
776/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-10-2014 Szczegóły
775/III/2014 zawarcia umów najmu lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tych lokali ustalonych w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnych. 10-10-2014 Szczegóły
774/III/2014 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 10-10-2014 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe