Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
101/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
100/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
99/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
98/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
97/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
96/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
94/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
95/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
93/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 20-05-2015 Szczegóły
92/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 20-05-2015 Szczegóły
91/IV/2015 zmiany Uchwały nr 84/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13.05.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 20-05-2015 Szczegóły
90/IV/2015 zmiany uchwały nr 70/IV/2015 z dnia 22.04.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2015 roku. 13-05-2015 Szczegóły
89/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 123 w Warszawie. 13-05-2015 Szczegóły
88/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 123 w Warszawie. 13-05-2015 Szczegóły
87/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkół nr 123 w Warszawie. 13-05-2015 Szczegóły
86/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 13-05-2015 Szczegóły
85/IV/2015 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-05-2015 Szczegóły
84/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 13-05-2015 Szczegóły
83/IV/2015 zatwierdzenia „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2014” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2014”. 12-05-2015 Szczegóły
82/IV/2015 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu stanowiska Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia i zaopiniowania informacji o realizacji w roku 2014 „Programu Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012 – 2015” . 12-05-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe