Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
201/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015-2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 01-12-2015 Szczegóły
200/IV/2015 zmian w projekcie dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2017-2018 w zakresie wydatków bieżących 25-11-2015 Szczegóły
199/IV/2015 zmiany Uchwały nr 187/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 04.11.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 25-11-2015 Szczegóły
198/IV/2015 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 25-11-2015 Szczegóły
197/IV/2015 w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-11-2015 Szczegóły
196/IV/2015 wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 17-11-2015 Szczegóły
195/IV/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 -2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 17-11-2015 Szczegóły
194/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-11-2015 Szczegóły
193/IV/2015 zmian osobowych w Zespole ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy powołanego uchwałą nr 169/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 30 września 2015 roku 12-11-2015 Szczegóły
192/IV/2015 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu Nr 26 przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska w Warszawie 12-11-2015 Szczegóły
191/IV/2015 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji 12-11-2015 Szczegóły
190/IV/2015 udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności w ramach kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież 12-11-2015 Szczegóły
189/IV/2015 udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności w ramach kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież 12-11-2015 Szczegóły
188/IV/2015 określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2017. 05-11-2015 Szczegóły
187/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 04-11-2015 Szczegóły
186/IV/2015 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.10.2015 r. 04-11-2015 Szczegóły
185/IV/2015 uchylenia Uchwały Nr 174/IV/2015 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 30-10-2015 Szczegóły
184/IV/2015 zmiany Uchwały nr 155/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31.08.2015 r. w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2017 – 2018 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 30-10-2015 Szczegóły
183/IV/2015 zmian we wstępnym projekcie dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok w zakresie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016-2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-10-2015 Szczegóły
182/IV/2015 przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 29-10-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe