Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
68/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 22-04-2015 Szczegóły
67/IV/2015 zmiany Uchwały Nr 5/IV/2015 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22.01.2015 r. 21-04-2015 Szczegóły
66/IV/2015 zmiany Uchwały Nr 4/IV/2015 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22.01.2015 r. 21-04-2015 Szczegóły
65/IV/2015 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 21-04-2015 Szczegóły
64/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zmiany obwodów szkół podstawowych i gimnazjów w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wymienionych w uchwale. 16-04-2015 Szczegóły
63/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr … w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10. 16-04-2015 Szczegóły
62/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie założenia Przedszkola nr … w Warszawie, ul. Zdrowa… 16-04-2015 Szczegóły
61/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-04-2015 Szczegóły
60/IV/2015 zmieniająca uchwałę nr 14/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 12.02.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-04-2015 Szczegóły
59/IV/2015 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 2 lat oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 09-04-2015 Szczegóły
58/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-04-2015 Szczegóły
57/IV/2015 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-04-2015 Szczegóły
56/IV/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, programów działalności oraz planów pracy na 2015 rok Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27a i przy ul. Kubickiego 17 lok. 13 prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 01-04-2015 Szczegóły
55/IV/2015 zmiany Uchwały nr 40/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 10.03.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 01-04-2015 Szczegóły
54/IV/2015 udzielenia pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Wyciszkiewicz-Biniek – radcy prawnemu Urzędu m.st. Warszawy do wystąpienia przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi P.T. z dnia 27 lutego 2015 roku na bezczynność Zarządu Dzielnicy Wilanów. 30-03-2015 Szczegóły
53/IV/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 40/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 10.03.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 30-03-2015 Szczegóły
52/IV/2015 skierowania D. R.-M., G. M. i D. M. do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 25-03-2015 Szczegóły
51/IV/2015 zmiany uchwały nr 775/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10.10.2014 r. 25-03-2015 Szczegóły
50/IV/2015 zmiany uchwały nr 735/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 01.08.2014 r. 25-03-2015 Szczegóły
49/IV/2015 r. propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-03-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe