Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
88/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 123 w Warszawie. 13-05-2015 Szczegóły
87/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkół nr 123 w Warszawie. 13-05-2015 Szczegóły
86/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 13-05-2015 Szczegóły
85/IV/2015 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-05-2015 Szczegóły
84/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 13-05-2015 Szczegóły
83/IV/2015 zatwierdzenia „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2014” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2014”. 12-05-2015 Szczegóły
82/IV/2015 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu stanowiska Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia i zaopiniowania informacji o realizacji w roku 2014 „Programu Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012 – 2015” . 12-05-2015 Szczegóły
81/IV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 12-05-2015 Szczegóły
80/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie. 12-05-2015 Szczegóły
79/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 420 w Warszawie. 12-05-2015 Szczegóły
78/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie 12-05-2015 Szczegóły
77/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie” w Warszawie. 12-05-2015 Szczegóły
76/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 12-05-2015 Szczegóły
75/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 12-05-2015 Szczegóły
74/IV/2015 udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z rekrutacją do przedszkoli i szkół usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 22-04-2015 Szczegóły
73/IV/2015 upoważnienia do dokonywania czynności związanych z rekrutacją do przedszkoli i szkół usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 22-04-2015 Szczegóły
72/IV/2015 udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności niezbędnych do wskazania rodzicom dzieci nieprzyjętych w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych miejsca w publicznym, niepublicznym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 22-04-2015 Szczegóły
71/IV/2015 udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności niezbędnych do wskazania rodzicom dzieci nieprzyjętych w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych miejsca w publicznym, niepublicznym przedszkolu lub inne formie wychowania przedszkolnego. 22-04-2015 Szczegóły
70/IV/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 22-04-2015 Szczegóły
69/IV/2015 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 22-04-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe