Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
222/IV/2016 powołania Komisji Negocjacyjnej w związku z planowanym nabyciem przez m.st. Warszawa nieruchomości gruntowej 17-02-2016 Szczegóły
221/IV/2016 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-02-2016 Szczegóły
219/IV/2016 zmiany Uchwały nr 218/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 10.02.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 17-02-2016 Szczegóły
218/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 10-02-2016 Szczegóły
217/IV/2016 zatwierdzenia zweryfikowanej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na 2016 rok. 01-02-2016 Szczegóły
216/IV/2016 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 01-02-2016 Szczegóły
215/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 01-02-2016 Szczegóły
214/IV/2016 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 491,50 m2 położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej. 22-01-2016 Szczegóły
213/IV/2016 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 22-01-2016 Szczegóły
212/IV/2016 powołania komisji rekrutacyjnej, która będzie prowadzić postępowanie rekrutacyjne do oddziałów wychowania przedszkolnego i klas I w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10. 22-01-2016 Szczegóły
211/IV/2015 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.12.2015 r. 31-12-2015 Szczegóły
210/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 31-12-2015 Szczegóły
209/IV/2015 wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 31-12-2015 Szczegóły
208/IV/2015 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2016 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-12-2015 Szczegóły
207IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-12-2015 Szczegóły
206/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-12-2015 Szczegóły
205/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10-12-2015 Szczegóły
204/IV/2015 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 10-12-2015 Szczegóły
203/IV/2015 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.11.2015 r. 03-12-2015 Szczegóły
202/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 01-12-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe