Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
241/IV/2016 sprawie informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.03.2016 r. 15-04-2016 Szczegóły
240/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 15-04-2016 Szczegóły
239/IV/2016 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2016 roku. 05-04-2016 Szczegóły
238/IV/2016 upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2016 roku. 05-04-2016 Szczegóły
237/IV/2016 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 05-04-2016 Szczegóły
236/IV/2016 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26. 05-04-2016 Szczegóły
235/IV/2016 wprowadzenia regulaminu parkingu znajdującego się na poziomie -1 pod budynkami Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 2 i 4. 24-03-2016 Szczegóły
234/IV/2016 przekazania projektów złożonych w budżecie partycypacyjnym na rok 2017 do dalszego procedowania właściwej merytorycznie jednostce organizacyjnej m.st. Warszawy Zarządowi Oczyszczania Miasta. 22-03-2016 Szczegóły
233/IV/2016 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie założenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr…….. w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14. 22-03-2016 Szczegóły
232/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-03-2016 Szczegóły
231/IV/2016 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 – 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 09-03-2016 Szczegóły
230/IV/2016 zmiany Uchwały nr 221/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 17.02.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 09-03-2016 Szczegóły
229/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 09-03-2016 Szczegóły
228/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 09-03-2016 Szczegóły
227/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 09-03-2016 Szczegóły
226/IV/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2016 roku. 04-03-2016 Szczegóły
225/IV/2016 upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów. 23-02-2016 Szczegóły
224/IV/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2016 roku. 23-02-2016 Szczegóły
223/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 23-02-2016 Szczegóły
220/IV/2016 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-02-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe