Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
343/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 28-08-2020 Szczegóły
342/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 28-08-2020 Szczegóły
341/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 28-08-2020 Szczegóły
340/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 28-08-2020 Szczegóły
339/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 28-08-2020 Szczegóły
338/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 28-08-2020 Szczegóły
337/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24 28-08-2020 Szczegóły
335/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 416 im. UNICEF w Warszawie, ul. Syta 123 28-08-2020 Szczegóły
334/V/2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 25-08-2020 Szczegóły
333/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-08-2020 Szczegóły
332/V/2020 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 07-08-2020 Szczegóły
331/V/2020 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.07.2020 r. 07-08-2020 Szczegóły
330/V/2020 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-08-2020 Szczegóły
329/V/2020 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 07-08-2020 Szczegóły
328/V/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na okres do trzech lat na nieruchomości oznaczonej jako cz. działki ew. nr 1 z obrębu 1-12-11 zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 04-08-2020 Szczegóły
327/V/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat dla nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 65/1 z obrębu 1-06-80 o powierzchni 440 m2, zwanej dalej „Nieruchomością” położoną przy ul. Łukasza Drewny na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 04-08-2020 Szczegóły
326/V/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na okres do trzech lat dla nw. nieruchomości oznaczonych jako działki ew. 61/2 z obrębu 1-05-40 oraz 14/3 i 14/5 z obrębu 1-06-84 zwanych dalej „Nieruchomościami” położonymi na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 04-08-2020 Szczegóły
325/V/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do trzech lat dla nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 7/35 i 7/37 z obrębu 1-05-50 zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 04-08-2020 Szczegóły
324/V/2020 : zawarcia umów najmu następujących garaży: 1. nr 15 o powierzchni 15,70 m2 położonego przy w Warszawie ze spółką SMART DRIVER GROUP Sp. z o.o. oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert; 2. nr 16 o powierzchni 15,70 m2 położonego przy ul. w Warszawie z Panią (…) oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert; 3. nr 51 o powierzchni 15,96 m2 położonego przy ul. w Warszawie z Panem (…) oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert; 4. nr 58 o powierzchni 16, 01 m2 położonego przy ul. w Warszawie z Panem (…) oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert; 5. nr 71 o powierzchni 16,06 m2 położonego przy ul. w Warszawie ze spółką ZWK BAUTECHNIK UND ELEKTRONIK sp. z o.o. oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert; 6. nr 70 o powierzchni 16,06 m2 położonego przy ul. w Warszawie ze spółką ZWK BAUTECHNIK UND ELEKTRONIK sp. z o.o. oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert. 04-08-2020 Szczegóły
323/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-08-2020 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe