Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
287/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie 08-07-2016 Szczegóły
286/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie 08-07-2016 Szczegóły
285/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie 08-07-2016 Szczegóły
284/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie 08-07-2016 Szczegóły
283/IV/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Wilanów w Dzielnicy Wilanów za rok 2015. 30-06-2016 Szczegóły
282/IV/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za rok 2015. 30-06-2016 Szczegóły
281/IV/2016 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2016 rok w dziale 750 – Administracja publiczna. 30-06-2016 Szczegóły
280/IV/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia do kwalifikowania uczniów uprawnionych do wypoczynku w ramach Programu „Lato w Mieście 2016”. 23-06-2016 Szczegóły
279/IV/2016 w sprawie zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2016 rok w dziale 750 – Administracja publiczna. 23-06-2016 Szczegóły
278/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-06-2016 Szczegóły
277/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 15-06-2016 Szczegóły
276/IV/2016 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu Nr 28 (…) w Warszawie 15-06-2016 Szczegóły
275/IV/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.05.2016 r. 15-06-2016 Szczegóły
274/IV/2016 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-06-2016 Szczegóły
273/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 08-06-2016 Szczegóły
272/IV/2016 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – Głównemu Specjaliście ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 07-06-2016 Szczegóły
271/IV/2016 udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie Skośkiewicz – Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 07-06-2016 Szczegóły
270/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-06-2016 Szczegóły
269/IV/2016 udzielenia upoważnienia Pani Joannie Decka – Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wykonującej pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 01-06-2016 Szczegóły
268/IV/2016 udzielenia upoważnienia do dokonania kontroli niepublicznych wilanowskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu m.st. Warszawy. 01-06-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe