Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
265/IV/2016 zmiany Uchwały nr 264/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 24-05-2016 Szczegóły
264/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 20-05-2016 Szczegóły
263/IV/2016 zatwierdzania arkuszy organizacyjnych wilanowskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2016/2017 20-05-2016 Szczegóły
262/IV/2016 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2016 roku. 20-05-2016 Szczegóły
261/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie” w Warszawie 20-05-2016 Szczegóły
260/IV/2016 przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 20-05-2016 Szczegóły
259/IV/2016 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 20-05-2016 Szczegóły
258/IV/2016 przeznaczenia garaży do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaże 11-05-2016 Szczegóły
257/IV/2016 wydania opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie 11-05-2016 Szczegóły
256/IV/2016 wydania opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie 11-05-2016 Szczegóły
255/IV/2016 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 11-05-2016 Szczegóły
254/IV/2016 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2016 roku. 11-05-2016 Szczegóły
253/IV/2016 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2016 roku. 11-05-2016 Szczegóły
252/IV/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.04.2016 r. 11-05-2016 Szczegóły
251/IV/2016 zmiany Uchwały nr 246/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 11-05-2016 Szczegóły
250/IV/2016 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-05-2016 Szczegóły
249/IV/2016 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2016 rok 11-05-2016 Szczegóły
248/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-05-2016 Szczegóły
247/IV/2016 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8. 04-05-2016 Szczegóły
246/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 04-05-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe