Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
150/IV/2015 zmiany Uchwały nr 141/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.08.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. (z późn. zm.) 25-08-2015 Szczegóły
146/IV/2015 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego w budynku przy ul. Lentza 3 w Dzielnicy Wilanów 19-08-2015 Szczegóły
149/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-08-2015 Szczegóły
148/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21-08-2015 Szczegóły
147/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-08-2015 Szczegóły
145/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy 19-08-2015 Szczegóły
144/IV/2015 zmiany Uchwały nr 141/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.08.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 19-08-2015 Szczegóły
143/IV/2015 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 11-08-2015 Szczegóły
142/IV/2015 zmiany uchwały nr 69/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22.04.2015 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 11-08-2015 Szczegóły
141/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 11-08-2015 Szczegóły
140/IV/2015 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.07.2015 r. 11-08-2015 Szczegóły
139/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 11-08-2015 Szczegóły
138/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 11-08-2015 Szczegóły
137/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 600 – Transport i łączność. 05-08-2015 Szczegóły
136/IV/2015 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszaw w 2015 roku. 05-08-2015 Szczegóły
135/IV/2015 upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 28-07-2015 Szczegóły
134/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 28-07-2015 Szczegóły
133/IV/2015 zatwierdzenia zestawienia zbiorczego z planowanych przychodów i wydatków na 2015 rok w dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 23-07-2015 Szczegóły
132/IV/2015 zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego z wykonania przychodów i wydatków za 2014 rok w dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 23-07-2015 Szczegóły
131/IV/2015 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących. 23-07-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe