Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
56/IV/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, programów działalności oraz planów pracy na 2015 rok Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27a i przy ul. Kubickiego 17 lok. 13 prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 01-04-2015 Szczegóły
55/IV/2015 zmiany Uchwały nr 40/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 10.03.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 01-04-2015 Szczegóły
54/IV/2015 udzielenia pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Wyciszkiewicz-Biniek – radcy prawnemu Urzędu m.st. Warszawy do wystąpienia przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi P.T. z dnia 27 lutego 2015 roku na bezczynność Zarządu Dzielnicy Wilanów. 30-03-2015 Szczegóły
53/IV/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 40/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 10.03.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 30-03-2015 Szczegóły
52/IV/2015 skierowania D. R.-M., G. M. i D. M. do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 25-03-2015 Szczegóły
51/IV/2015 zmiany uchwały nr 775/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10.10.2014 r. 25-03-2015 Szczegóły
50/IV/2015 zmiany uchwały nr 735/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 01.08.2014 r. 25-03-2015 Szczegóły
49/IV/2015 r. propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-03-2015 Szczegóły
48/IV/2015 zmiany w składzie osobowym Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 19-03-2015 Szczegóły
47/IV/2015 zmiany w składzie osobowym Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 19-03-2015 Szczegóły
46/IV/2015 przyjęcia „Harmonogramu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku.” 19-03-2015 Szczegóły
45/IV/2015 przyjęcia „Harmonogramu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 r.” 19-03-2015 Szczegóły
44/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 19-03-2015 Szczegóły
43/IV/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat lokalu użytkowego, znajdującego się na I piętrze budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie oraz określenia regulaminu konkursu ofert. 13-03-2015 Szczegóły
42/IV/2015 w sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-03-2015 Szczegóły
41/IV/2015 w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 10-03-2015 Szczegóły
40/IV/2015 w sprawie przyjęcia projektu Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 10-03-2015 Szczegóły
39/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie negocjacji w celu nabycia przez m.st. Warszawa nieruchomości gruntowej i powołania Komisji Negocjacyjnej. 05-03-2015 Szczegóły
38/IV/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania kontroli niepublicznych wilanowskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu m.st. Warszawy. 05-03-2015 Szczegóły
37/IV/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania kontroli niepublicznych wilanowskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu m.st. Warszawy. 05-03-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe