Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
178/IV/2015 zmiany Uchwały nr 167/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 30.09.2015 r. w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-10-2015 Szczegóły
177/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-10-2015 Szczegóły
176/IV/2015 zmiany Uchwały nr 168/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 30.09.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 20-10-2015 Szczegóły
175/IV/2015 zmiany Uchwały nr 155/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31.08.2015 r. w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2017 – 2018 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 16-10-2015 Szczegóły
174/IV/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 -2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy . 13-10-2015 Szczegóły
173/IV/2015 ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na 2016 rok. 13-10-2015 Szczegóły
172/IV/2015 zmiany Uchwały nr 167/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 30.09.2015 r. w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-10-2015 Szczegóły
171/IV/2015 zmiany Uchwały nr 168/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 30.09.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 13-10-2015 Szczegóły
170/IV/2015 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.09.2015 r. 13-10-2015 Szczegóły
169/IV/2015 powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. 30-09-2015 Szczegóły
168/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 30-09-2015 Szczegóły
167/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-09-2015 Szczegóły
166/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 750 – Administracja publiczna 30-09-2015 Szczegóły
165/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-09-2015 Szczegóły
164/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 600 - Transport i łączność oraz w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 25-09-2015 Szczegóły
163/IV/2015 zmiany Uchwały nr 155/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31.08.2015 r. w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2017 – 2018 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 17-09-2015 Szczegóły
162/IV/2015 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 2 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji 17-09-2015 Szczegóły
161/IV/2015 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 84,50 m2 położonego w budynku przy ul. Lentza 3 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej 14-09-2015 Szczegóły
160/IV/2015 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.08.2015 r. 14-09-2015 Szczegóły
159/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14-09-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe