Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
188/IV/2015 określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2017. 05-11-2015 Szczegóły
187/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 04-11-2015 Szczegóły
186/IV/2015 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.10.2015 r. 04-11-2015 Szczegóły
185/IV/2015 uchylenia Uchwały Nr 174/IV/2015 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 30-10-2015 Szczegóły
184/IV/2015 zmiany Uchwały nr 155/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31.08.2015 r. w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2017 – 2018 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 30-10-2015 Szczegóły
183/IV/2015 zmian we wstępnym projekcie dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok w zakresie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016-2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-10-2015 Szczegóły
182/IV/2015 przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 29-10-2015 Szczegóły
181/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 29-10-2015 Szczegóły
180/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 29-10-2015 Szczegóły
179/IV/2015 powołania zespołu ds. oceny formalnej wniosków nauczycieli i określenia trybu przyznawania w 2015 r. dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy 20-10-2015 Szczegóły
178/IV/2015 zmiany Uchwały nr 167/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 30.09.2015 r. w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-10-2015 Szczegóły
177/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-10-2015 Szczegóły
176/IV/2015 zmiany Uchwały nr 168/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 30.09.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 20-10-2015 Szczegóły
175/IV/2015 zmiany Uchwały nr 155/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31.08.2015 r. w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2017 – 2018 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 16-10-2015 Szczegóły
174/IV/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 -2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy . 13-10-2015 Szczegóły
173/IV/2015 ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na 2016 rok. 13-10-2015 Szczegóły
172/IV/2015 zmiany Uchwały nr 167/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 30.09.2015 r. w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-10-2015 Szczegóły
171/IV/2015 zmiany Uchwały nr 168/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 30.09.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 13-10-2015 Szczegóły
170/IV/2015 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.09.2015 r. 13-10-2015 Szczegóły
169/IV/2015 powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. 30-09-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe