Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
321/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie 01-09-2016 Szczegóły
320/IV/2016 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 01-09-2016 Szczegóły
319/IV/2016 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 01-09-2016 Szczegóły
318/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie 01-09-2016 Szczegóły
317/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie 01-09-2016 Szczegóły
316/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 31-08-2016 Szczegóły
315/IV/2016 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2016 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 31-08-2016 Szczegóły
314/IV/2016 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2018 – 2019 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 31-08-2016 Szczegóły
313/IV/2016 uchylenia uchwały nr 308/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki ew. nr 7/35 oraz 7/37 z obrębu 1-05-50 o łącznej pow. 116 m2, na których znajduje się budynek użytkowy składający się z toalety publicznej i kiosku, położonej przy ul. St. Kostki Potockiego 31A w Warszawie. 26-08-2016 Szczegóły
312/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-08-2016 Szczegóły
311/IV/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.07.2016 r. 17-08-2016 Szczegóły
310/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-08-2016 Szczegóły
309/IV/2016 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2016 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 17-08-2016 Szczegóły
308/IV/2016 ogłoszenia i przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 7/35 oraz 7/37 z obrębu 1-05-50 o łącznej powierzchni 116 m2, na których znajduje się budynek użytkowy składający się z toalety publicznej i kiosku, położonej przy ul. St. Kostki Potockiego 31 A w Warszawie. 11-08-2016 Szczegóły
307/IV/2016 rozpatrzenia wniosku Pani E.M. o najem lokalu mieszkalnego oraz zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 11-08-2016 Szczegóły
306/IV/2016 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2016 rok w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10-08-2016 Szczegóły
305/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 10-08-2016 Szczegóły
304/IV/2016 nabycia przez m.st. Warszawa nieruchomości gruntowej, nabycia praw użytkowania wieczystego oraz powołania Komisji Negocjacyjnej. 09-08-2016 Szczegóły
303/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-08-2016 Szczegóły
302/IV/2016 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-08-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe