Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
305/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 10-08-2016 Szczegóły
304/IV/2016 nabycia przez m.st. Warszawa nieruchomości gruntowej, nabycia praw użytkowania wieczystego oraz powołania Komisji Negocjacyjnej. 09-08-2016 Szczegóły
303/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-08-2016 Szczegóły
302/IV/2016 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-08-2016 Szczegóły
301/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie „wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie założenia Przedszkola nr … w Warszawie, ul. Zdrowa …….” 01-08-2016 Szczegóły
300/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-07-2016 Szczegóły
299/IV/2016 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – Głównemu Specjaliście w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 22-07-2016 Szczegóły
298/IV/2016 udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie Skośkiewicz – Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 22-07-2016 Szczegóły
297/IV/2016 uchylenia uchwały nr 291/IV/2016 Zarządu dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dmnia 8.07.2016 r. w sprawie rozpatrzenia wnioskku p. J. S. o wynajecie lokalu na czas nieoznaczony z mieszkalnego zasobu m.st. Warszawy oraz wniosku p. J. S. o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony z zasobu m.st. Warszawy 22-07-2016 Szczegóły
296/IV/2016 przeznaczenia garaży do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50 % kaucji za garaże 22-07-2016 Szczegóły
295/IV/2016 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-07-2016 Szczegóły
294/IV/2016 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących 22-07-2016 Szczegóły
293/IV/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.06.2016 r. 22-07-2016 Szczegóły
292/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-07-2016 Szczegóły
291/IV/2016 rozpatrzenia wniosku pani J.S. o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 08-07-2016 Szczegóły
290/IV/2016 przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14 08-07-2016 Szczegóły
289/IV/2016 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14 08-07-2016 Szczegóły
288/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały „w sprawie założenia Przedszkola nr ….… w Warszawie, przy ul. Radosnej 11” 08-07-2016 Szczegóły
287/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie 08-07-2016 Szczegóły
286/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie 08-07-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe