Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
361/IV/2016 zmiany Uchwały nr 353/IV/2016 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy z dnia 17.10.2016 r. 10-11-2016 Szczegóły
360/IV/2016 przyznania dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 10-11-2016 Szczegóły
359/IV/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.10.2016 r. 10-11-2016 Szczegóły
358/IV/2016 wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2016 - 2018 07-11-2016 Szczegóły
357/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 03-11-2016 Szczegóły
356/IV/2016 nabycia przez m.st. Warszawa nieruchomości gruntowej oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 24-10-2016 Szczegóły
355/IV/2016 nabycia przez m.st. Warszawa nieruchomości gruntowej oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 24-10-2016 Szczegóły
354/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r., w części dotyczącej dzielnicy Wilanów. 24-10-2016 Szczegóły
353/IV/2016 nabycia przez m.st. Warszawa nabycia praw użytkowania wieczystego oraz powołania Komisji Negocjacyjnej. 17-10-2016 Szczegóły
352/IV/2016 powołania zespołu ds. oceny formalnej wniosków nauczycieli i określenia trybu przyznania w 2016 r. dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy. 17-10-2016 Szczegóły
351/IV/2016 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2018-2019 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. 17-10-2016 Szczegóły
350/IV/2016 powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. 17-10-2016 Szczegóły
349/IV/2016 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2016 – 2018 11-10-2016 Szczegóły
348/IV/2016 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2016 – 2018 11-10-2016 Szczegóły
347/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-10-2016 Szczegóły
346/IV/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.09.2016 r. 11-10-2016 Szczegóły
345/IV/2016 zmiany Uchwały nr 338/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 11-10-2016 Szczegóły
344/IV/2016 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – Głównemu Specjaliście ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 05-10-2016 Szczegóły
343/IV/2016 udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie Skośkiewicz – Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 05-10-2016 Szczegóły
342/IV/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2016 – 2018 05-10-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe