Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
135/IV/2015 upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 28-07-2015 Szczegóły
134/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 28-07-2015 Szczegóły
133/IV/2015 zatwierdzenia zestawienia zbiorczego z planowanych przychodów i wydatków na 2015 rok w dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 23-07-2015 Szczegóły
132/IV/2015 zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego z wykonania przychodów i wydatków za 2014 rok w dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 23-07-2015 Szczegóły
131/IV/2015 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących. 23-07-2015 Szczegóły
130/IV/2015 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-07-2015 Szczegóły
129/IV/2015 udzielenia upoważnienia Pani Justynie Wasilewskiej – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 14-07-2015 Szczegóły
128/IV/2015 udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Rybickiej – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 14-07-2015 Szczegóły
127/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-07-2015 Szczegóły
126/IV/2015 zmiany Uchwały nr 122/IV/2015 z dnia 03.07.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie inwentaryzacji, wyznaczenia, oznakowania i renowacji tras rekreacyjnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 09-07-2015 Szczegóły
125/IV/2015 udzielenia upoważnienia do powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, z przedszkoli i szkół usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 03-07-2015 Szczegóły
124/IV/2015 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 03-07-2015 Szczegóły
123/IV/2015 umieszczenia pana M.P. w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 03-07-2015 Szczegóły
122/IV/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie inwentaryzacji, wyznaczenia, oznakowania i renowacji tras rekreacyjnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 03-07-2015 Szczegóły
121/IV/2015 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 25-06-2015 Szczegóły
120/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-06-2015 Szczegóły
119/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 25-06-2015 Szczegóły
118/IV/2015 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji. 23-06-2015 Szczegóły
117/IV/2015 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 240,10 m2 położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej. 23-06-2015 Szczegóły
116/IV/2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za 2014 rok. 23-06-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe