Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
421/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-03-2017 Szczegóły
407/IV/2017 przeznaczenia garażu nr 65 do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za przedmiotowy garaż 07-02-2017 Szczegóły
406/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-02-2017 Szczegóły
405/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-02-2017 Szczegóły
420/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-02-2017 Szczegóły
419/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-02-2017 Szczegóły
418/IV/2017 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 roku 17-02-2017 Szczegóły
417/IV/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 roku 17-02-2017 Szczegóły
416/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 750 – Administracja publiczna 17-02-2017 Szczegóły
415/IV/2017 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.01.2017 r. 17-02-2017 Szczegóły
414/IV/2017 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-02-2017 Szczegóły
413/IV/2017 w sprawie rozpatrzenia wniosku pana M. T. o wynajęcie lokalu socjalnego 15-02-2017 Szczegóły
412/IV/2017 umieszczenia Pana R. K. w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 15-02-2017 Szczegóły
411/IV/2017 umieszczenia Pana P. Ś. w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 15-02-2017 Szczegóły
410/IV/2017 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów tymczasowego pomieszczenia 15-02-2017 Szczegóły
409/IV/2017 przeznaczenia do najmu na okres 3 lat poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 98 m2, położonego w budynku przy ul. Potułkały 10, wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów, na rzecz dotychczasowego najemcy 15-02-2017 Szczegóły
408/IV/2017 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu Nr 68 przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska w Warszawie 15-02-2017 Szczegóły
404/IV/2017 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 03-02-2017 Szczegóły
403/IV/2017 umieszczenia Pani E. K.-Z. w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 03-02-2017 Szczegóły
402/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11 01-02-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe