Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
442/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-04-2017 Szczegóły
441/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11 14-04-2017 Szczegóły
440/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie” w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 14-04-2017 Szczegóły
439/IV/2017 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 11-04-2017 Szczegóły
438/IV/2017 przeznaczenia do wynajmu w drodze pisemnego konkursu ofert na okres 3 lat 2 m2 powierzchni holu, znajdujących się na parterze budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie, przeznaczonych na umieszczenie samoobsługowej fotokabiny – urządzenia do wykonywania fotografii do dokumentów urzędowych. 11-04-2017 Szczegóły
437/IV/2017 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.03.2017 r. 11-04-2017 Szczegóły
436/IV/2017 upoważnienia pracowników WKU dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenioa otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 r. 07-04-2017 Szczegóły
435/IV/2017 przeznaczenia garaży nr 25, 31 i 50 położonych przy ul. Kosiarzy róg Al. Wilanowskiej do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu za przedmiotowe garaże oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaże nr 31 i 50 07-04-2017 Szczegóły
434/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-04-2017 Szczegóły
432/IV/2017 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Potułkały10 wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów 24-03-2017 Szczegóły
431/IV/2017 zatwierdzenia planu pracy na 2017 rok Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27a prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 24-03-2017 Szczegóły
430/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-03-2017 Szczegóły
429/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 24-03-2017 Szczegóły
428/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-03-2017 Szczegóły
427/IV/2017 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku 07-03-2017 Szczegóły
426/IV/2017 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku 07-03-2017 Szczegóły
425/IV/2017 zmiany uchwały nr 417/IV/2017 z dnia 17.02.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2017 roku 07-03-2017 Szczegóły
424/IV/2017 wskazania przedszkola, w którym będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonego Przedszkola nr 424 w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J 07-03-2017 Szczegóły
423/IV/2017 przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Przedszkola nr 424 w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J 07-03-2017 Szczegóły
422/IV/2017 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Przedszkola nr 424 w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J 07-03-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe