Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
173/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-11-2019 Szczegóły
172/V/2019 przeznaczenia do najmu na okres 3 lat w drodze negocjacji poza konkursem ofert garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów 25-10-2019 Szczegóły
171/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-10-2019 Szczegóły
170/V/2019 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25-10-2019 Szczegóły
169/V/2019 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 16-10-2019 Szczegóły
168/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-10-2019 Szczegóły
167/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 15-10-2019 Szczegóły
166/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23 B 15-10-2019 Szczegóły
165/V/2019 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2021 – 2022 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (z późn. zm.) 15-10-2019 Szczegóły
164/V/2019 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 09-10-2019 Szczegóły
163/V/2019 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 09-10-2019 Szczegóły
162/V/2019 rozpatrzenia wniosku o najem socjalny lokalu 09-10-2019 Szczegóły
161/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie, ul. Radosna 11 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie 09-10-2019 Szczegóły
160/V/2019 powołania zespołu ds. oceny formalnej wniosków nauczycieli i określenia trybu przyznawania w 2019 r. dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy. 09-10-2019 Szczegóły
159/V/2019 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2021 – 2022 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 09-10-2019 Szczegóły
158/V/2019 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.09.2019 r. 09-10-2019 Szczegóły
157/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-10-2019 Szczegóły
156/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 30-09-2019 Szczegóły
155/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-09-2019 Szczegóły
154/V/2019 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu nr 41 (…) w (...) 25-09-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe