Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
388/V/2020 przeznaczenia garażu nr do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert na rzecz Pana(…), zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 5 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 06-11-2020 Szczegóły
387/V/2020 przeznaczenia garażu nr do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert na rzecz Pana(…), zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 5 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż; 06-11-2020 Szczegóły
374/V/2020 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2022 – 2023 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 06-10-2020 Szczegóły
385/V/2020 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-10-2020 Szczegóły
384/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-10-2020 Szczegóły
383/V/2020 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2020 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 30-10-2020 Szczegóły
382/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-10-2020 Szczegóły
381/V/2020 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2020 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23-10-2020 Szczegóły
386/V/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany załącznika do uchwały nr 370/V/2020 z dnia 02.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2020-2024 06-11-2020 Szczegóły
380/V/2020 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 30 z obrębu 1-10-40 zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 20-10-2020 Szczegóły
379/V/2020 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 20-10-2020 Szczegóły
378/V/2020 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 15-10-2020 Szczegóły
377/V/2020 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.09.2020 r. 15-10-2020 Szczegóły
376/V/2020 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-10-2020 Szczegóły
375/V/2020 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 13-10-2020 Szczegóły
373/V/2020 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2020 rok w dziale 750 – Administracja publiczna 02-10-2020 Szczegóły
372/V/2020 przeznaczenia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Lentza 3 w Warszawie na prowadzenie stacji wyczekiwania zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie 02-10-2020 Szczegóły
371/V/2020 • uchylenia w całości Uchwały nr 304/V/2020 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 16.06.2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do trzech lat nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 7/35 i 7/37 z obrębu 1-05-50 zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy • uchylenia w całości Uchwały nr 325/V/2020 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 04.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do trzech lat dla nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 7/35 i 7/37 z obrębu 1-05-50 zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy • przeznaczenia do bezpłatnego używania na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów budynku użytkowego o powierzchni 89,40 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 31A w Dzielnicy Wilanów na okres od 05.10.2020 r. do 15.01.2021 r. 02-10-2020 Szczegóły
370/V/2020 zatwierdzenia planu gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2020-2024 02-10-2020 Szczegóły
369/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-09-2020 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe