Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
481/IV/2017 przyjęcia propozycji przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ośmioletnie szkoły podstawowe 07-07-2017 Szczegóły
480/IV/2017 przyjęcia propozycji przekształcenia zespołów szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, w skład których wchodzą sześcioletnie szkoły podstawowe i gimnazja w ośmioletnie szkoły podstawowe 07-07-2017 Szczegóły
479/IV/2017 wniosku Pana P. T. o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 07-07-2017 Szczegóły
478/IV/2017 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat dwóch nieruchomości: zabudowanej i niezabudowanej położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 07-07-2017 Szczegóły
477/IV/2017 podjęcia przez Radę Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej nadania imienia hetmana Jana Zamoyskiego Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, przy ul. św. U. Ledóchowskiej 10 05-07-2017 Szczegóły
476/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-07-2017 Szczegóły
475/IV/2017 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawyw sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 05-07-2017 Szczegóły
470/IV/2017 przeznaczenia garażu nr (…) położonego przy ul(…) do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za przedmiotowy garaż 13-06-2017 Szczegóły
468/IV/2017 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.05.2017 r. 13-06-2017 Szczegóły
467/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-06-2017 Szczegóły
433/IV/2017 nabycia przez m.st. Warszawa części nieruchomości gruntowej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 24-03-2017 Szczegóły
474/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-06-2017 Szczegóły
473/IV/2017 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie 23-06-2017 Szczegóły
472/IV/2017 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie 22-06-2017 Szczegóły
471/IV/2017 udzielenie pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Stolarczukowi – radcy prawnemu Urzędu m.st. Warszawy do występowania przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi Zbigniewa Gąsowskiego z dnia 22 maja 2017 roku dotyczącej „nie wydania zaświadczenia” 22-06-2017 Szczegóły
469/IV/2017 określenia lokalizacji punktu głosowania w ramach przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2018 13-06-2017 Szczegóły
466/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 855 - Rodzina 09-06-2017 Szczegóły
465/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 09-06-2017 Szczegóły
464/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-06-2017 Szczegóły
463/IV/2017 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 07-06-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe