Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
501/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 28/30 18-08-2017 Szczegóły
500/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 28/30 18-08-2017 Szczegóły
499/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie, przy ul. Przyczółkowej 27 18-08-2017 Szczegóły
498/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie, przy ul. Przyczółkowej 27 18-08-2017 Szczegóły
497/IV/2017 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.07.2017 r. 18-08-2017 Szczegóły
496/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 18-08-2017 Szczegóły
483/IV/2017 zmiany uchwały Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie podjęcia przez Radę Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej nadania imienia hetmana Jana Zamoyskiego Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, przy ul. U. Ledóchowskiej 10. 12-07-2017 Szczegóły
495/IV/2017 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 28-07-2017 Szczegóły
494/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-07-2017 Szczegóły
493/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-07-2017 Szczegóły
492/IV/2017 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących 24-07-2017 Szczegóły
491/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-07-2017 Szczegóły
490/IV/2017 wniosku o zmianę zarządzenia nr 1007/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 roku 20-07-2017 Szczegóły
489/IV/2017 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 20-07-2017 Szczegóły
488/IV/2017 nabycia przez m.st. Warszawa praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 20-07-2017 Szczegóły
487/IV/2017 nabycia przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wraz z naniesieniami budowlanymi i nasadzeniami oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 20-07-2017 Szczegóły
486/IV/2017 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.06.2017 r. 20-07-2017 Szczegóły
485/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 12-07-2017 Szczegóły
484/IV/2017 wniosku o zmianę zarządzenia nr 655/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów w 2017 roku 12-07-2017 Szczegóły
482/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 12-07-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe