Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
255/IV/2016 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 11-05-2016 Szczegóły
254/IV/2016 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2016 roku. 11-05-2016 Szczegóły
253/IV/2016 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2016 roku. 11-05-2016 Szczegóły
252/IV/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.04.2016 r. 11-05-2016 Szczegóły
251/IV/2016 zmiany Uchwały nr 246/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 11-05-2016 Szczegóły
250/IV/2016 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-05-2016 Szczegóły
249/IV/2016 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2016 rok 11-05-2016 Szczegóły
248/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-05-2016 Szczegóły
247/IV/2016 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8. 04-05-2016 Szczegóły
246/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 04-05-2016 Szczegóły
245/IV/2016 zatwierdzenia „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2015” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2015” 29-04-2016 Szczegóły
244/IV/2016 podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 29-04-2016 Szczegóły
243/IV/2016 przyjęcia „Harmonogramu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2016 roku”. 15-04-2016 Szczegóły
242/IV/2016 sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, programów działalności oraz planów pracy na rok 2016 Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27a prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. 15-04-2016 Szczegóły
241/IV/2016 sprawie informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.03.2016 r. 15-04-2016 Szczegóły
240/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 15-04-2016 Szczegóły
239/IV/2016 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2016 roku. 05-04-2016 Szczegóły
238/IV/2016 upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2016 roku. 05-04-2016 Szczegóły
237/IV/2016 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 05-04-2016 Szczegóły
236/IV/2016 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26. 05-04-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe