Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
547/IV/2017 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów 06-11-2017 Szczegóły
546/IV/2017 przeznaczenia garażu nr 27 do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż nr 27. 06-11-2017 Szczegóły
545/IV/2017 zatwierdzenia planu gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2017-2019 06-11-2017 Szczegóły
544/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 750 – Administracja publiczna 06-11-2017 Szczegóły
543/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-11-2017 Szczegóły
542/IV/2017 powołania zespołu ds. oceny formalnej wniosków nauczycieli i określenia trybu przyznawania w 2017 r. dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy. 31-10-2017 Szczegóły
541/IV/2017 powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019. 25-10-2017 Szczegóły
540/IV/2017 zawarcia umów najmu lokali użytkowych o powierzchni 377,03 m2 i 684,50 m2 położonych w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tych lokali w trybie poza konkursem ofert, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji oraz wyrażenia zgody na podnajem powierzchni tych lokali nie przekraczającej 50% wynajmowanej powierzchni innym podmiotom. 25-10-2017 Szczegóły
539/IV/2017 przeznaczenia garażu nr 62 do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 2 lat oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 25-10-2017 Szczegóły
538/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-10-2017 Szczegóły
537/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2019 – 2020 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 16-10-2017 Szczegóły
536/IV/2017 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.09.2017 r. 10-10-2017 Szczegóły
535/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-10-2017 Szczegóły
534/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-10-2017 Szczegóły
533/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 27-09-2017 Szczegóły
532/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 27-09-2017 Szczegóły
531/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-09-2017 Szczegóły
530/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-09-2017 Szczegóły
529/IV/2017 przeznaczenia garaży nr 41 i 53 do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji zabezpieczającej za przedmiotowe garaże. 19-09-2017 Szczegóły
528/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 19-09-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe