Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
296/IV/2016 przeznaczenia garaży do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50 % kaucji za garaże 22-07-2016 Szczegóły
295/IV/2016 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-07-2016 Szczegóły
294/IV/2016 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących 22-07-2016 Szczegóły
293/IV/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.06.2016 r. 22-07-2016 Szczegóły
292/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-07-2016 Szczegóły
291/IV/2016 rozpatrzenia wniosku pani J.S. o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 08-07-2016 Szczegóły
290/IV/2016 przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14 08-07-2016 Szczegóły
289/IV/2016 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14 08-07-2016 Szczegóły
288/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały „w sprawie założenia Przedszkola nr ….… w Warszawie, przy ul. Radosnej 11” 08-07-2016 Szczegóły
287/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie 08-07-2016 Szczegóły
286/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie 08-07-2016 Szczegóły
285/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie 08-07-2016 Szczegóły
284/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie 08-07-2016 Szczegóły
283/IV/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Wilanów w Dzielnicy Wilanów za rok 2015. 30-06-2016 Szczegóły
282/IV/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za rok 2015. 30-06-2016 Szczegóły
281/IV/2016 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2016 rok w dziale 750 – Administracja publiczna. 30-06-2016 Szczegóły
280/IV/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia do kwalifikowania uczniów uprawnionych do wypoczynku w ramach Programu „Lato w Mieście 2016”. 23-06-2016 Szczegóły
279/IV/2016 w sprawie zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2016 rok w dziale 750 – Administracja publiczna. 23-06-2016 Szczegóły
278/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-06-2016 Szczegóły
277/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 15-06-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe