Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
413/IV/2017 w sprawie rozpatrzenia wniosku pana M. T. o wynajęcie lokalu socjalnego 15-02-2017 Szczegóły
412/IV/2017 umieszczenia Pana R. K. w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 15-02-2017 Szczegóły
411/IV/2017 umieszczenia Pana P. Ś. w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 15-02-2017 Szczegóły
410/IV/2017 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów tymczasowego pomieszczenia 15-02-2017 Szczegóły
409/IV/2017 przeznaczenia do najmu na okres 3 lat poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 98 m2, położonego w budynku przy ul. Potułkały 10, wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów, na rzecz dotychczasowego najemcy 15-02-2017 Szczegóły
408/IV/2017 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu Nr 68 przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska w Warszawie 15-02-2017 Szczegóły
404/IV/2017 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 03-02-2017 Szczegóły
403/IV/2017 umieszczenia Pani E. K.-Z. w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 03-02-2017 Szczegóły
402/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11 01-02-2017 Szczegóły
401/IV/2017 zatwierdzenia zweryfikowanej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na 2017 rok 31-01-2017 Szczegóły
400/IV/2017 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów 31-01-2017 Szczegóły
399/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 31-01-2017 Szczegóły
398/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 31-01-2017 Szczegóły
397/IV/2017 nabycia przez m.st. Warszawa części nieruchomości gruntowej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 24-01-2017 Szczegóły
396/IV/2017 1. upoważnienia pracowników Wydziału Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 roku. 24-01-2017 Szczegóły
395/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 24-01-2017 Szczegóły
394/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-01-2017 Szczegóły
393/IV/2017 przeznaczenia garażu nr 18 do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 20-01-2017 Szczegóły
392/IV/2017 określenia szczegółowego trybu postępowania przy udostępnianiu części powierzchni dachów budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w celu umieszczenia na okres do 3 lat urządzeń do odbioru internetu i telefonii, z wyłączeniem oznaczeń umieszczanych na tych budynkach w ramach Miejskiego Systemu Informacji jak też zasad zawarcia, po umowie na czas oznaczony, kolejnej umowy udostępnienia tej samej powierzchni z dotychczasowym najemcą, określenia minimalnych stawek czynszu za m2 powierzchni najmu oraz w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków najmu i określenia zakresu i trybu jej pracy. 18-01-2017 Szczegóły
391/IV/2017 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 18-01-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe