Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
581/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 28-12-2017 Szczegóły
580/IV/2017 rekomendowania do finansowania oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2018 – 2019 28-12-2017 Szczegóły
579/IV/2017 przyjęcia procedury zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wraz z treścią ogłoszenia o zgłoszeniu kandydatów i ze wzorem formularza zgłoszeniowego kandydatów na członka Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 28-12-2017 Szczegóły
578/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-12-2017 Szczegóły
577/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-12-2017 Szczegóły
576/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-12-2017 Szczegóły
575/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 18-12-2017 Szczegóły
574/IV/2017 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2018 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-12-2017 Szczegóły
573/IV/2017 wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nabycia przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 12-12-2017 Szczegóły
572/IV/2017 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 20,54 m2 położonego w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu ustalonych w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji za lokal 12-12-2017 Szczegóły
571/IV/2017 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 12-12-2017 Szczegóły
570/IV/2017 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.11.2017 r. 12-12-2017 Szczegóły
569/IV/2017 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2018 – 2019 06-12-2017 Szczegóły
568/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-12-2017 Szczegóły
567/IV/2017 zmian osobowych w Zespole Konsultacyjnym ds. realizacji centrum lokalnego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ramach projektu Warszawskie Centra Lokalne 30-11-2017 Szczegóły
566/IV/2017 zawarcia umów najmu lokali użytkowych o powierzchni 1144,68 m2 i 1671,29 m2 wraz z przynależnymi stanowiskami postojowymi w hali garażowej położonych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tych lokali w trybie poza konkursem ofert, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji oraz wyrażenia zgody na podnajem powierzchni tych lokali nie przekraczającej 50% wynajmowanej powierzchni innym podmiotom. 30-11-2017 Szczegóły
565/IV/2017 powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. realizacji centrum lokalnego na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ramach projektu Warszawskie Centra Lokalne 27-11-2017 Szczegóły
564/IV/2017 wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 27-11-2017 Szczegóły
563/IV/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2018 - 2019 27-11-2017 Szczegóły
562/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 27-11-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe