Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
434/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-04-2017 Szczegóły
432/IV/2017 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Potułkały10 wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów 24-03-2017 Szczegóły
431/IV/2017 zatwierdzenia planu pracy na 2017 rok Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27a prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 24-03-2017 Szczegóły
430/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-03-2017 Szczegóły
429/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 24-03-2017 Szczegóły
428/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-03-2017 Szczegóły
427/IV/2017 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku 07-03-2017 Szczegóły
426/IV/2017 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku 07-03-2017 Szczegóły
425/IV/2017 zmiany uchwały nr 417/IV/2017 z dnia 17.02.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2017 roku 07-03-2017 Szczegóły
424/IV/2017 wskazania przedszkola, w którym będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonego Przedszkola nr 424 w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J 07-03-2017 Szczegóły
423/IV/2017 przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Przedszkola nr 424 w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J 07-03-2017 Szczegóły
422/IV/2017 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Przedszkola nr 424 w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J 07-03-2017 Szczegóły
421/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-03-2017 Szczegóły
407/IV/2017 przeznaczenia garażu nr 65 do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za przedmiotowy garaż 07-02-2017 Szczegóły
406/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-02-2017 Szczegóły
405/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-02-2017 Szczegóły
420/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-02-2017 Szczegóły
419/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-02-2017 Szczegóły
418/IV/2017 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 roku 17-02-2017 Szczegóły
417/IV/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 roku 17-02-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe