Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
453/IV/2017 zatwierdzenia arkuszy organizacji wilanowskich przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2017/2018 23-05-2017 Szczegóły
452/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 17-05-2017 Szczegóły
451/IV/2017 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.04.2017 r. 16-05-2017 Szczegóły
450/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-05-2017 Szczegóły
449/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-05-2017 Szczegóły
448/IV/2017 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 roku 10-05-2017 Szczegóły
447/IV/2017 przyjęcia „Harmonogramu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 r.” 10-05-2017 Szczegóły
446/IV/2017 przyjęcia „Harmonogramu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 r.” 10-05-2017 Szczegóły
445/IV/2017 zatwierdzenia „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2016” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2016” 10-05-2017 Szczegóły
444/IV/2017 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 10-05-2017 Szczegóły
443/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-04-2017 Szczegóły
442/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-04-2017 Szczegóły
441/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11 14-04-2017 Szczegóły
440/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie” w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 14-04-2017 Szczegóły
439/IV/2017 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 11-04-2017 Szczegóły
438/IV/2017 przeznaczenia do wynajmu w drodze pisemnego konkursu ofert na okres 3 lat 2 m2 powierzchni holu, znajdujących się na parterze budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie, przeznaczonych na umieszczenie samoobsługowej fotokabiny – urządzenia do wykonywania fotografii do dokumentów urzędowych. 11-04-2017 Szczegóły
437/IV/2017 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.03.2017 r. 11-04-2017 Szczegóły
436/IV/2017 upoważnienia pracowników WKU dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenioa otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 r. 07-04-2017 Szczegóły
435/IV/2017 przeznaczenia garaży nr 25, 31 i 50 położonych przy ul. Kosiarzy róg Al. Wilanowskiej do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu za przedmiotowe garaże oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaże nr 31 i 50 07-04-2017 Szczegóły
434/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-04-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe