Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
376/IV/2016 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Przedszkola nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11 07-12-2016 Szczegóły
375/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-12-2016 Szczegóły
374/IV/2016 przyjęcia propozycji dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjów w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego 05-12-2016 Szczegóły
373/IV/2016 przyjęcia propozycji zmian do uchwały Nr XXIII/582/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie 05-12-2016 Szczegóły
372/IV/2016 przyjęcia propozycji dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w związku z projektowanym ustrojem szkolnym 05-12-2016 Szczegóły
371/IV/2016 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 położonego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 30-11-2016 Szczegóły
370/IV/2016 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 30-11-2016 Szczegóły
369/IV/2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2018 r. 24-11-2016 Szczegóły
368/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 22-11-2016 Szczegóły
367/IV/2016 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 18-11-2016 Szczegóły
366/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów w dziale 710 – Działalność usługowa 18-11-2016 Szczegóły
365/IV/2016 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2016 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 18-11-2016 Szczegóły
364/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-11-2016 Szczegóły
363/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 14-11-2016 Szczegóły
362/IV/2016 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-11-2016 Szczegóły
361/IV/2016 zmiany Uchwały nr 353/IV/2016 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy z dnia 17.10.2016 r. 10-11-2016 Szczegóły
360/IV/2016 przyznania dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 10-11-2016 Szczegóły
359/IV/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.10.2016 r. 10-11-2016 Szczegóły
358/IV/2016 wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2016 - 2018 07-11-2016 Szczegóły
357/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 03-11-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe