Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
640/IV/2018 udzielenia upoważnienia do dokonywania kontroli niepublicznych wilanowskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu m.st. Warszawy 26-04-2018 Szczegóły
639/IV/2018 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 26-04-2018 Szczegóły
638/IV/2018 udzielenia upoważnienia do dokonywania wpisów w rejestrze instytucji kultury w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 26-04-2018 Szczegóły
637/IV/2018 zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku 26-04-2018 Szczegóły
636/IV/2018 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku 26-04-2018 Szczegóły
635/IV/2018 wykreślenia z rejestru osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 26-04-2018 Szczegóły
634/IV/2018 wykreślenia z rejestru osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 26-04-2018 Szczegóły
633/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-04-2018 Szczegóły
632/IV/2018 nabycia przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 17-04-2018 Szczegóły
631/IV/2018 ogłoszenia Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku 17-04-2018 Szczegóły
631/IV/2018 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 r. 17-04-2018 Szczegóły
630/IV/2018 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 17-04-2018 Szczegóły
629/IV/2018 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11 11-04-2018 Szczegóły
628/IV/2018 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury Wilanów 11-04-2018 Szczegóły
627/IV/2018 zmiany uchwały w sprawie zawarcia umów najmu lokali użytkowych o powierzchni 377,03 m2 i 684,50 m2 położonych w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tych lokali w trybie poza konkursem ofert, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji oraz wyrażenia zgody na podnajem powierzchni tych lokali nie przekraczającej 50% wynajmowanej powierzchni innym podmiotom 11-04-2018 Szczegóły
626/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.03.2018 r. 11-04-2018 Szczegóły
625/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-04-2018 Szczegóły
624/IV/2018 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 750 – Administracja publiczna oraz 855 - Rodzina 11-04-2018 Szczegóły
623/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 11-04-2018 Szczegóły
622/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy 11-04-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe