Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
467/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-06-2017 Szczegóły
433/IV/2017 nabycia przez m.st. Warszawa części nieruchomości gruntowej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 24-03-2017 Szczegóły
474/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-06-2017 Szczegóły
473/IV/2017 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie 23-06-2017 Szczegóły
472/IV/2017 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie 22-06-2017 Szczegóły
471/IV/2017 udzielenie pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Stolarczukowi – radcy prawnemu Urzędu m.st. Warszawy do występowania przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi Zbigniewa Gąsowskiego z dnia 22 maja 2017 roku dotyczącej „nie wydania zaświadczenia” 22-06-2017 Szczegóły
469/IV/2017 określenia lokalizacji punktu głosowania w ramach przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2018 13-06-2017 Szczegóły
466/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 855 - Rodzina 09-06-2017 Szczegóły
465/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 09-06-2017 Szczegóły
464/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-06-2017 Szczegóły
463/IV/2017 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 07-06-2017 Szczegóły
462/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 07-06-2017 Szczegóły
461/IV/2017 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia o nadanie nazwy drodze oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej symbolem 31 KUD zlokalizowanej na działce nr: 13 z obrębu 1-06-51 będącej we władaniu miasta stołecznego Warszawy 31-05-2017 Szczegóły
460/IV/2017 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 31-05-2017 Szczegóły
459/IV/2017 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 31-05-2017 Szczegóły
458/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-05-2017 Szczegóły
457/IV/2017 wniosku do Prezydenta m.st. Warszawy o ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 23-05-2017 Szczegóły
456/IV/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Wilanów za rok 2016 23-05-2017 Szczegóły
455/IV/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za rok 2016 23-05-2017 Szczegóły
454/IV/2017 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegow 2017 r. 23-05-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe