Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
346/V/2020 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2022 – 2023 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 31-08-2020 Szczegóły
345/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 28-08-2020 Szczegóły
344/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 28-08-2020 Szczegóły
343/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 28-08-2020 Szczegóły
343/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 28-08-2020 Szczegóły
342/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 28-08-2020 Szczegóły
341/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 28-08-2020 Szczegóły
340/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 28-08-2020 Szczegóły
339/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 28-08-2020 Szczegóły
338/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 28-08-2020 Szczegóły
337/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24 28-08-2020 Szczegóły
335/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 416 im. UNICEF w Warszawie, ul. Syta 123 28-08-2020 Szczegóły
334/V/2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 25-08-2020 Szczegóły
333/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-08-2020 Szczegóły
332/V/2020 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 07-08-2020 Szczegóły
331/V/2020 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.07.2020 r. 07-08-2020 Szczegóły
330/V/2020 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-08-2020 Szczegóły
329/V/2020 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 07-08-2020 Szczegóły
328/V/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na okres do trzech lat na nieruchomości oznaczonej jako cz. działki ew. nr 1 z obrębu 1-12-11 zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 04-08-2020 Szczegóły
327/V/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat dla nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 65/1 z obrębu 1-06-80 o powierzchni 440 m2, zwanej dalej „Nieruchomością” położoną przy ul. Łukasza Drewny na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 04-08-2020 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe