Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
621/IV/2018 wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nabycia przez m.st. Warszawę prawa własności działki położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 06-04-2018 Szczegóły
620/IV/2018 zatwierdzenia planu pracy na 2018 rok Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27a prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. 06-04-2018 Szczegóły
619/IV/2018 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J 06-04-2018 Szczegóły
618/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 06-04-2018 Szczegóły
617/IV/2018 podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 06-04-2018 Szczegóły
616/IV/2018 zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku. 30-03-2018 Szczegóły
615/IV/2018 umieszczenia w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 30-03-2018 Szczegóły
614/IV/2018 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-03-2018 Szczegóły
613/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-03-2018 Szczegóły
612/IV/2018 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 15-03-2018 Szczegóły
611/IV/2018 rozpatrzenia wniosku Pana A.W. o najem lokalu socjalnego 15-03-2018 Szczegóły
610/IV/2018 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123 15-03-2018 Szczegóły
609/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 28.02.2018 r. 15-03-2018 Szczegóły
608/IV/2018 przyjęcia „Harmonogramu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku” 08-03-2018 Szczegóły
607/IV/2018 przyjęcia „Harmonogramu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku” 08-03-2018 Szczegóły
606/IV/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku 08-03-2018 Szczegóły
605/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-03-2018 Szczegóły
604/IV/2018 sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwał w sprawie określenia na obszarze Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy strefy wpływającej na ustalenie wysokości stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób miasta stołecznego Warszawy. 02-03-2018 Szczegóły
603/IV/2018 powołania Członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 27-02-2018 Szczegóły
602/IV/2018 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17 27-02-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe