Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
512/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 31-08-2017 Szczegóły
511/IV/2017 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2019 – 2020 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 31-08-2017 Szczegóły
510/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 31-08-2017 Szczegóły
509/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 31-08-2017 Szczegóły
508/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-08-2017 Szczegóły
507/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-08-2017 Szczegóły
506/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-08-2017 Szczegóły
505/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 23-08-2017 Szczegóły
504/IV/2017 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 18-08-2017 Szczegóły
503/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 28/30 18-08-2017 Szczegóły
502/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 28/30 18-08-2017 Szczegóły
501/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 28/30 18-08-2017 Szczegóły
500/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 28/30 18-08-2017 Szczegóły
499/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie, przy ul. Przyczółkowej 27 18-08-2017 Szczegóły
498/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie, przy ul. Przyczółkowej 27 18-08-2017 Szczegóły
497/IV/2017 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.07.2017 r. 18-08-2017 Szczegóły
496/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 18-08-2017 Szczegóły
483/IV/2017 zmiany uchwały Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie podjęcia przez Radę Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej nadania imienia hetmana Jana Zamoyskiego Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, przy ul. U. Ledóchowskiej 10. 12-07-2017 Szczegóły
495/IV/2017 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 28-07-2017 Szczegóły
494/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-07-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe