Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
568/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-12-2017 Szczegóły
567/IV/2017 zmian osobowych w Zespole Konsultacyjnym ds. realizacji centrum lokalnego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ramach projektu Warszawskie Centra Lokalne 30-11-2017 Szczegóły
566/IV/2017 zawarcia umów najmu lokali użytkowych o powierzchni 1144,68 m2 i 1671,29 m2 wraz z przynależnymi stanowiskami postojowymi w hali garażowej położonych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tych lokali w trybie poza konkursem ofert, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji oraz wyrażenia zgody na podnajem powierzchni tych lokali nie przekraczającej 50% wynajmowanej powierzchni innym podmiotom. 30-11-2017 Szczegóły
565/IV/2017 powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. realizacji centrum lokalnego na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ramach projektu Warszawskie Centra Lokalne 27-11-2017 Szczegóły
564/IV/2017 wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 27-11-2017 Szczegóły
563/IV/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2018 - 2019 27-11-2017 Szczegóły
562/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 27-11-2017 Szczegóły
561/IV/2017 określenia szczegółów zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2019 23-11-2017 Szczegóły
560/IV/2017 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nadania Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów 22-11-2017 Szczegóły
559/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-11-2017 Szczegóły
558/IV/2017 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 17-11-2017 Szczegóły
557/IV/2017 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 20,54 m2, położonego w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów, na rzecz dotychczasowego najemcy 17-11-2017 Szczegóły
556/IV/2017 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 17-11-2017 Szczegóły
555/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-11-2017 Szczegóły
554/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 17-11-2017 Szczegóły
553/IV/2017 przyznania dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 14-11-2017 Szczegóły
552/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-11-2017 Szczegóły
551/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2019 – 2020 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 14-11-2017 Szczegóły
550/IV/2017 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 14-11-2017 Szczegóły
549/IV/2017 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.10.2017 r. 14-11-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe