Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
608/IV/2018 przyjęcia „Harmonogramu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku” 08-03-2018 Szczegóły
607/IV/2018 przyjęcia „Harmonogramu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku” 08-03-2018 Szczegóły
606/IV/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku 08-03-2018 Szczegóły
605/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-03-2018 Szczegóły
604/IV/2018 sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwał w sprawie określenia na obszarze Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy strefy wpływającej na ustalenie wysokości stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób miasta stołecznego Warszawy. 02-03-2018 Szczegóły
603/IV/2018 powołania Członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 27-02-2018 Szczegóły
602/IV/2018 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17 27-02-2018 Szczegóły
601/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-02-2018 Szczegóły
600/IV/2018 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 21-02-2018 Szczegóły
599/IV/2018 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2017 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-02-2018 Szczegóły
598/IV/2018 przeznaczenia garażu nr … do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr … . 12-02-2018 Szczegóły
597/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawyw sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 12-02-2018 Szczegóły
596/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.01.2018 r. 12-02-2018 Szczegóły
595/IV/2018 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-02-2018 Szczegóły
594/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-02-2018 Szczegóły
593/IV/2018 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 491,50 m2 położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji 31-01-2018 Szczegóły
592/IV/2018 zatwierdzenia zweryfikowanej i uzupełnionej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy położonego na terenie Dzielnicy Wilanów na 2018 rok 31-01-2018 Szczegóły
591/IV/2018 umieszczenia Pana M. D. i Pani I. S. w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 31-01-2018 Szczegóły
590/IV/2018 skierowania Pani E. M. do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony wraz z czteroosobową rodziną jako uprawnioną do zamieszkania w tym lokalu 31-01-2018 Szczegóły
589/IV/2018 umieszczenia Pana G. C. P. w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 31-01-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe