Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
760/IV/2018 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10-10-2018 Szczegóły
759/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-10-2018 Szczegóły
758/IV/2018 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 01-10-2018 Szczegóły
757/IV/2018 przeznaczenia do najmu na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zawarcia umów najmu z dotychczasowymi najemcami, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji 01-10-2018 Szczegóły
756/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-09-2018 Szczegóły
755/IV/2018 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 24-09-2018 Szczegóły
754/IV/2018 powołania Dzielnicowego Centrum Integracji w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 19-09-2018 Szczegóły
753/IV/2018 zmiany uchwały nr 632/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy z 17.04.2018 r. w sprawie nabycia przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 19-09-2018 Szczegóły
752/IV/2018 zmiany uchwały nr 621/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy z 06.04.2018 r. w sprawie nabycia przez m.st. Warszawa prawa własności działki położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 19-09-2018 Szczegóły
751/IV/2018 zawarcia porozumienia w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia oraz wskazania osób do jego podpisania w związku z realizacją uchwały nr VI/107/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących latach 2015 - 2019” 19-09-2018 Szczegóły
750/IV/2018 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-09-2018 Szczegóły
749/IV/2018 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 19-09-2018 Szczegóły
748/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia o nadanie nazwy "100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę" skwerowi zlokalizowanemu przy budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 2 na częściach działek 7/32, 7/33, 6/4, 8/3, 8/6 z obrębu 1-10-26. 12-09-2018 Szczegóły
747/IV/2018 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 12-09-2018 Szczegóły
746/IV/2018 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie 12-09-2018 Szczegóły
745/IV/2018 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie założenia Przedszkola nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24 12-09-2018 Szczegóły
744/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.08.2018 r. 12-09-2018 Szczegóły
743/IV/2018 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-09-2018 Szczegóły
742/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-09-2018 Szczegóły
741/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawyw sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 10-09-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe