Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
628/IV/2018 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury Wilanów 11-04-2018 Szczegóły
627/IV/2018 zmiany uchwały w sprawie zawarcia umów najmu lokali użytkowych o powierzchni 377,03 m2 i 684,50 m2 położonych w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tych lokali w trybie poza konkursem ofert, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji oraz wyrażenia zgody na podnajem powierzchni tych lokali nie przekraczającej 50% wynajmowanej powierzchni innym podmiotom 11-04-2018 Szczegóły
626/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.03.2018 r. 11-04-2018 Szczegóły
625/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-04-2018 Szczegóły
624/IV/2018 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 750 – Administracja publiczna oraz 855 - Rodzina 11-04-2018 Szczegóły
623/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 11-04-2018 Szczegóły
622/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy 11-04-2018 Szczegóły
621/IV/2018 wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nabycia przez m.st. Warszawę prawa własności działki położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 06-04-2018 Szczegóły
620/IV/2018 zatwierdzenia planu pracy na 2018 rok Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27a prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. 06-04-2018 Szczegóły
619/IV/2018 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J 06-04-2018 Szczegóły
618/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 06-04-2018 Szczegóły
617/IV/2018 podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 06-04-2018 Szczegóły
616/IV/2018 zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku. 30-03-2018 Szczegóły
615/IV/2018 umieszczenia w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 30-03-2018 Szczegóły
614/IV/2018 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-03-2018 Szczegóły
613/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-03-2018 Szczegóły
612/IV/2018 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 15-03-2018 Szczegóły
611/IV/2018 rozpatrzenia wniosku Pana A.W. o najem lokalu socjalnego 15-03-2018 Szczegóły
610/IV/2018 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123 15-03-2018 Szczegóły
609/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 28.02.2018 r. 15-03-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe