Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
780/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-11-2018 Szczegóły
779/IV/2018 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-10-2018 Szczegóły
778/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-10-2018 Szczegóły
777/IV/2018 przyznania dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 26-10-2018 Szczegóły
776/IV/2018 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej uchwały w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 20J 26-10-2018 Szczegóły
775/IV/2018 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 377,03 m2 położonego w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu w trybie poza konkursem ofert, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji oraz wyrażenia zgody na podnajem powierzchni tego lokalu nie przekraczającej 50% wynajmowanej powierzchni innym podmiotom. 26-10-2018 Szczegóły
774/IV/2018 umieszczenia w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 16-10-2018 Szczegóły
773/IV/2018 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2020 – 2021 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 16-10-2018 Szczegóły
772/IV/2018 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 10-10-2018 Szczegóły
771/IV/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 miesięcy nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 10-10-2018 Szczegóły
770/IV/2018 skierowania Pana do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 10-10-2018 Szczegóły
769/IV/2018 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 10-10-2018 Szczegóły
768/IV/2018 upoważnienia do kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież 10-10-2018 Szczegóły
767/IV/2018 upoważnienia do kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież 10-10-2018 Szczegóły
766/IV/2018 upoważnienia do kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież 10-10-2018 Szczegóły
765/IV/2018 upoważnienia do kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież 10-10-2018 Szczegóły
764/IV/2018 powołania zespołu ds. oceny formalnej wniosków nauczycieli i określenia trybu przyznawania w 2018 r. dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy. 10-10-2018 Szczegóły
763/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 10-10-2018 Szczegóły
762/IV/2018 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-10-2018 Szczegóły
761/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 10-10-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe