Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
18/V/2019 udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 04-01-2019 Szczegóły
17/V/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 2 miesięcy części nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 21-12-2018 Szczegóły
16/V/2018 przeznaczenia garażu nr 64 do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr 64 oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 21-12-2018 Szczegóły
15/V/2018 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 21-12-2018 Szczegóły
14/V/2018 udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 21-12-2018 Szczegóły
13/V/2018 udzielenia upoważnienia do zatwierdzania zmian w aneksach do arkuszy organizacji wilanowskich przedszkoli i szkół. 21-12-2018 Szczegóły
12/V/2018 udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności niezbędnych do wskazania rodzicom dzieci nieprzyjętych w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych miejsc w publicznych, niepublicznym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 21-12-2018 Szczegóły
11/V/2018 udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z rekrutacją do przedszkoli i szkół usytuowanych na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 21-12-2018 Szczegóły
10/V/2018 udzielenia upoważnienia Panu Bartoszowi Wiśniakowskiemu – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postepowaniu administracyjnym. 21-12-2018 Szczegóły
9/V/2018 udzielenia upoważnienia Panu Bartoszowi Wiśniakowskiemu – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postepowaniu administracyjnym. 21-12-2018 Szczegóły
8/V/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Bartoszowi Wiśniakowskiemu – Członkowi Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy pełniącemu funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych 21-12-2018 Szczegóły
7/V/2018 udzielenia upoważnienia Panu Arturowi Buczyńskiemu – Członkowi Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy pełniącemu funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych 21-12-2018 Szczegóły
6/V/2018 udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 21-12-2018 Szczegóły
5/V/2018 w sprawie zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie. 18-12-2018 Szczegóły
4/V/2018 w sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 18-12-2018 Szczegóły
3/V/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności niezbędnych do wskazania rodzicom dzieci nieprzyjętych w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych miejsca w publicznym, niepublicznym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 18-12-2018 Szczegóły
2/V/2018 zmiany Uchwały nr 392/IV/2017 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.01.2017 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu postępowania przy udostępnianiu części powierzchni dachów budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w celu umieszczenia na okres do 3 lat urządzeń do odbioru internetu i telefonii, z wyłączeniem oznaczeń umieszczanych na tych budynkach w ramach Miejskiego Systemu Informacji jak też zasad zawarcia, po umowie na czas oznaczony, kolejnej umowy udostępnienia tej samej powierzchni z dotychczasowym najemcą, określenia minimalnych stawek czynszu za m2 powierzchni najmu oraz w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków najmu i określenia zakresu i trybu jej pracy. 18-12-2018 Szczegóły
1/V/2018 w sprawie podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Wraszawy 13-12-2018 Szczegóły
802/IV/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2019 r. 11-12-2018 Szczegóły
801/IV/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2019 r. 11-12-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe