Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
704/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 24-07-2018 Szczegóły
703/IV/2018 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących 24-07-2018 Szczegóły
702/IV/2018 wyrażenia zgody na przekazanie przez Centrum Kultury Wilanów do bezpłatnego używania na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy sali o powierzchni 48 m2, stanowiącej część lokalu użytkowego o powierzchni ogólnej 307,70 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie, którego najemcą jest Centrum Kultury Wilanów na okres nie dłuższy niż do 30.09.2018 r. 13-07-2018 Szczegóły
701/IV/2018 skierowania Pani D. S., Pana K. S., Pana R. I. oraz małoletniego M. S. do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia 13-07-2018 Szczegóły
700/IV/2018 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 11-07-2018 Szczegóły
699/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.06.2018 r. 11-07-2018 Szczegóły
698/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-07-2018 Szczegóły
697/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 04-07-2018 Szczegóły
696/IV/2018 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów lokalu na tymczasowe pomieszczenia. 29-06-2018 Szczegóły
695/IV/2018 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat dwóch niezabudowanych nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 29-06-2018 Szczegóły
694/IV/2018 odmowy wydzierżawienia Panu D. B. nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, pozostającej w administrowaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, w celu umieszczenia tymczasowego baraku mieszkalnego. 29-06-2018 Szczegóły
693/IV/2018 wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż położony przy ul. Kosiarzy róg Al. Wilanowskiej w Warszawie 29-06-2018 Szczegóły
692/IV/2018 zmiany Uchwały Nr 154/II/08 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wilanów. 29-06-2018 Szczegóły
691/IV/2018 uchylenia uchwały nr 660/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za rok 2017 i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za rok 2017 29-06-2018 Szczegóły
690/IV/2018 uchylenia uchwały nr 659/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Wilanów za rok 2017 oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Wilanów za rok 2017 29-06-2018 Szczegóły
689/IV/2018 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 26-06-2018 Szczegóły
688/IV/2018 przygotowania i określenia zasad wydawania identyfikatorów osobistych wśród podmiotów prowadzących obwoźną działalność gastronomiczną ze stoisk mobilnych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 26-06-2018 Szczegóły
687/IV/2018 ustalenia wykazu wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 26-06-2018 Szczegóły
686/IV/2018 przeznaczenia garażu nr 66 do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr 66 . 26-06-2018 Szczegóły
685/IV/2018 rozpatrzenia wniosku Pana D. B. o najem lokalu socjalnego 26-06-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe