Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
27/II/07 zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej i swiadczenia usług przesyłkowych do budynków komunalnych znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów na rok 2007 24-01-2007 Szczegóły
26/II/07 zawarcia umowy z firmą "ELTER" - Dąbrowski Krzysztof z siedzibą w 05-820 Piastów przy ul. Emilii Plater 6/3 NIP: 534-111-53-56 o konserwację systemu alarmowego w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów w 2007r. 24-01-2007 Szczegóły
25/II/07 realizacji akcji "Zima w Mieście 2007r" w terminie: 29.01.-09.02.2007r. przez wydział Sportu Turystyki i Wypoczynku i Dzielnicowe Biuro finansów Oświaty 24-01-2007 Szczegóły
25/II/07 realizacji akcji "Zima w Mieście" w terminie: 29.01.-09.02.2007r przez Wydział Sportu Turystyki i Wypoczynku i Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 24-01-2007 Szczegóły
24/II/07 zawarcia Porozumienia z Dzielnicowym Biurem Finansów i Oświaty na podnajem 85 m2 powierzchni biurowych przy ul. Nałęczowskiej 33/35 24-01-2007 Szczegóły
23/II/07 przedłużenia w formie aneksu, umowy najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Nałęczowskiej 33/35 24-01-2007 Szczegóły
22/II/07 uregulowania zaległej nalezności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków z budynków komunalnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 24-01-2007 Szczegóły
21/II/07 zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków do i z budynków komunalnych znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów na rok 2007 24-01-2007 Szczegóły
20/II/07 zawarcia umowy-zlecenia z .....na okres trzech miesiecy na wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i realizacją zadań Wydziału Kultury i Wydziału Sportu, Turystki i Wypoczynku 17-01-2007 Szczegóły
19/II/07 opomiarowania punktów sieci LAN urzędu w pomieszczeniach WOM 01-01-2007 Szczegóły
18/II/07 zlecenia opracowania analizy możliwości adaptacji budynku przy ul. Przyczółkowej 27 a 17-01-2007 Szczegóły
17/II/07 wniosku o zatrudnienie p...........w Wydziale Budżetowo-Księgowym na umowę zlecenie 10-01-2007 Szczegóły
16/II/07 zawarcia aneksu nr 9 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-Dzielnica Wilanów a SGGW Warszawa Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory do umowy najmu powierzchni biurowych w budynku przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 zawartej 30 września 1999r. pomiędzy SGGW Warszawa Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory a Gminą Warszawa-Wilanów 10-01-2007 Szczegóły
15/II/07 zawarcia umwoy na wykonanie prac technologiczno-serwisowych na terenie zdroju wody oligoceńskiej oraz w budynku poboru wody prz ulicy Królowej Marysieńki i Lentza w Dzielnicy Wilanów prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska 10-01-2007 Szczegóły
14/II/07 zawarcia umowy na wykonanie prac utrzymania czystości i porządku na terenie zdroju wody oligoceńskiej oraz w budynku poboru wody przy ul.icy Królowej Marysieńki i Lentza w Dzielnicy Wilanów prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska 10-01-2007 Szczegóły
13/II/07 umorzenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 39 561,15 zł wraz z odsetkami oraz rozłożenia pozostałej kwoty w wysokości 2 082,00 zł na 5 rat płatnych od stycznia 2007r 10-01-2007 Szczegóły
12/II/07 zawarcia umowy na sprzątanie powierzchni biurowych w budynku Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów do cxasu podpisania umowy z wykonawcvą wyłonionym w drodze postępowania przestargowego 10-01-2007 Szczegóły
11/II/07 zawarcia umowy na dostawę wody źródlanej do Urzędu Dzielnicy Wilanów w 2007r 10-01-2007 Szczegóły
10/II/07 zmiany wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2007r 10-01-2007 Szczegóły
9/II/07 wykonania niezbędnych prac porządkowych:usuniecie samosiewów, ewentualnych nieczystości z 29 KJP dojazd 10-01-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe