Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
105/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na roboty budowlane dotyczące zadania : "Szkoła Podstawowa nr 104 ul. Przyczółkowa 27-przebudowa nawierzchni podwórka rekreacyjnego dla uczniów wraz z przebudową boisk szkolnych- ETAP II" 16-03-2007 Szczegóły
104/II/07 zawarcia umowy na konserwację przepompowni ścieków sanitarnych P1 i P2 na osiedlu Arbuzowa bis w Dzielnicy Wilanów 16-03-2007 Szczegóły
103/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę dla zadania pod nazwą: ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30- budowa ścianki wspinaczkowej 16-03-2007 Szczegóły
102/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą: Szkoła Podstawowa nr 169 ul. Uprawna 9/17 - Projekt techniczny budowy boiska szkolnego" 14-03-2007 Szczegóły
101/II/07 zatwierdzenia uniewaznienia postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt.1 lit.b na: Wykonanie Projektu Wykonawczego przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie 14-03-2007 Szczegóły
100/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną dla zadania pod nazwą:Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów 14-03-2007 Szczegóły
99/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania przetargowego na usługę dla zadania pod nazwą:Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: "Przebudowa ulicy Biedronki odcinek ul. Kolegiacka -ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem" 14-03-2007 Szczegóły
98/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: przebudowa oświetlenia ul. Jarej od ul. Sytej do Wału Zawadowskiego 14-03-2007 Szczegóły
97/II/07 zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytułu zarządzania drogami gminnymi 14-03-2007 Szczegóły
96/II/07 I Etapu wielobranżowej analizie możliwości dostosowania zaprojektowanej przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie na potrzeby programu użytkowo-funkcjonalnego dla: Ośrodka Pomocy Społęcznej, Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury 14-03-2007 Szczegóły
95/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wymianę pompy głębinowej GC3.03 w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Zawady 14-03-2007 Szczegóły
94/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną dla zadania pod nazwą: Przebudowa kuchni ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 169 i gimnazjum Nr 2 przy ul. Uprzwnej 9/17 09-03-2007 Szczegóły
93/II/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: "Przebudowy ulicy Marconich i ulicy Wiktorii Wiedeńskiej". 09-03-2007 Szczegóły
92/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną dla zadania pod nazwą: Budowę wodociągu w ul. Bruzdowej odc. ul. Jara-ul. Glebowa na odcinku pik. 109 do ul. Glebowej 09-03-2007 Szczegóły
91/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę dla zadania pod nazwą: ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30- budowa ścianki wspinaczkowej 09-03-2007 Szczegóły
90/II/07 zmiany uchwały nr 70/II/07 z dnia 21.02.2007r. w sprawie zawarcia umowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne w szkoąłch wilanowskich w okresie od 21 lutego do 22 czerwca 2007r. 09-03-2007 Szczegóły
89/II/07 zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem akademia wilanowska na zorganizowanie koncertu muzyki poważnej w dniu 10 marca 2007r. 09-03-2007 Szczegóły
88/II/07 przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Dzielnicy Wilanów na 2007r 09-03-2007 Szczegóły
87/II/07 w sprawie podpisania aneksu do umowy nr WIL/IR/I/24/9/81/2007 z dnia 20 lutego 2007r. 07-03-2007 Szczegóły
86/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów 07-03-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe