Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
125/II/07 umieszczenia p...na liście osób oczekujacych na najem lokalu socjalnego w grupie jednoosobowych gospodarstw domowych na drugim miejscu 28-03-2007 Szczegóły
124/II/07 unieważnienia postepowania na : ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30-budowa ścianki wspinaczkowej 26-03-2007 Szczegóły
123/II/07 zawarcia aneksu przedłużającego umowę Nr WIL/AG/B/1/10/2007 z snia 19 stycznia 2007r. 23-03-2007 Szczegóły
122/II/07 zmiany Uchwały Nr 65/II/07 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2007r. 23-03-2007 Szczegóły
121/II/07 ubezpieczenia wyposażenia, sprzętu elektronicznego stacjonarnego, licencji i oprogramowania, gotówki w Urzędzie i transporcie. 23-03-2007 Szczegóły
120/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa oświetlenia ul. Jarej od ul. Sytej do Wału Zawadowskiego 23-03-2007 Szczegóły
119/II/07 zawarcia umowy na wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dot. "Przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26" na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez firmę "BUD-INVEST" 23-03-2007 Szczegóły
118/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadań pod nazwą: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań pn.: a) "Przebudowa ulicy Marconich" b) "Przebudowa ulicy Wiktorii Wiedeńskiej" 23-03-2007 Szczegóły
117/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Sporządzenia studium drogowego dla układu drogowego Dzielnicy Wilanów 23-03-2007 Szczegóły
116/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złozonej do postepowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa oświetlenia ul. Zaściankowej od ul. Sytej do Wału Zawadowskiego" 23-03-2007 Szczegóły
115/II/07 zmiany nazwy zadań bieżących w dziale 400, rozdziale 40002 z nazwy-"Eksploatacja lokalnej sieci wodociagowej przez MPWiK" na nazwę "Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury wodociagowej na terenie Wilanowa" oraz w dziale 900, rozdziale 90001 z nazwy "Eksploatacja lokalnej sieci kanalizacyjnej przez MPWiK" na nazwę "Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Wilanowa". 20-03-2007 Szczegóły
114/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postepowania na robote budowlaną dla zadania pod nazwą: Przebudowa tarasu-dachu nad pomieszczeniami w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 20-03-2007 Szczegóły
113/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nawierzchni ulicy Lentza 20-03-2007 Szczegóły
112/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu nawierzchni ulic: Prętowej, Sągi, Rosy 20-03-2007 Szczegóły
111/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nawierzchni ulicy Rotmistrzowskiej 20-03-2007 Szczegóły
110/II/07 zawarcia umowy na wykonanie czyszczenia studzienek chłonnych oraz studzienek ściekowych na terenie Dzielnicy Wilanów 20-03-2007 Szczegóły
109/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną dla zadania pod nazwą: Oznakowanie poziome i pionowe dróg na terenie Dzielnicy Wilanów z dostawą i montażem. 20-03-2007 Szczegóły
108/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektow-kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Sytej 123" 20-03-2007 Szczegóły
107/II/07 zawacia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nawierzchni ulicy Ruczaj na odcinku od ul. Vogla do ul. Rosy w dZielnicy Wilanów w Warszawie 16-03-2007 Szczegóły
106/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na wykonanie kompleksowej dokumenatcji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ulicy Obornickiej do ulicy Kosiarzy" 16-03-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe