Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
146/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postepowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa ulicy Zakamarek 11-04-2007 Szczegóły
145/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Oznakowanie poziome i pionowe dróg na terenie Dzielnicy Wilanów z dostawą i montażem. 11-04-2007 Szczegóły
144/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów oraz prowadzenie prac w ramach Akcji Czysta Warszawa w terminie od 16 kwietnia 20027r. do 20 maja 20027r." 11-04-2007 Szczegóły
143/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej założonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: sporządzenie studium drogowego dla układu drogowego Dzielnicy Wilanów 11-04-2007 Szczegóły
142/II/07 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujacych się na terenie dzielnicy Wilanów w terminie od 21 maja 2007r. do 31 grudnia 2007r. 11-04-2007 Szczegóły
141/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Sytej 123" 05-04-2007 Szczegóły
140/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej w celu wykonania ekspertyzy-oceny technicznej budynku Gimnazjum 116 przy ul. Uprawnej 9/17 05-04-2007 Szczegóły
139/II/07 zawarcia umowy z p.p.u.p. Poczta Polska na świadczenie usług "Poczta Firmowa" (odbiór przesyłek pocztowych z siedziby Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów) 04-04-2007 Szczegóły
138/II/07 zawarcia umowy na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Wilanów 03-04-2007 Szczegóły
136/II/07 umorzenia zaległości podatkowych za lata 2004, 2005 i 2006 wraz z odsetkami p........ 03-04-2007 Szczegóły
135/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z oświetleniem oraz przebudową układu drogowego na skrzyżowaniu ulic Lentza, Ostrej z ul. Wiertniczą. 03-04-2007 Szczegóły
134/II/07 powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia postepowania na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Europejskiej" 03-04-2007 Szczegóły
133/II/07 zawarcia polisy ubezpieczeniowej z firmą ERGO HESTIA S.A na ubezpieczenie budynków komunalnych usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów 03-04-2007 Szczegóły
132/II/07 zatwierdzenia wydatków na przeprowadzenie w Dzielnicy Wilanów eliminacji do Finału XXX Konkursu Recytotarskiego Warszawska Syrenka w dniu 13 kwietnia 2007r 30-03-2007 Szczegóły
131/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Szkoła Podstawowa nr 104 ul. Przyczółkowa 27-przebudowa nawierzchni podwórka rekreacyjnego dla uczniów wraz z przebudową boisk szkolnych - ETAP II 30-03-2007 Szczegóły
130/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postepowania na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań:"Przebudowa ulicy Piechoty Łanowej od ulicy Obornickiej do ulicy Kosiarzy i budowa ul. Obornickiej odcinek ul. wiertnicza - ul. Rumiana" 30-03-2007 Szczegóły
129/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej w celu dokonania rozbiórki budynku szkoły przy ul. Sytej 123 30-03-2007 Szczegóły
128/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na wykonanie przebudowy ulicy Zakamarek w ramach zadania pn.:"Budowa ulicy Zakamarek" 30-03-2007 Szczegóły
127/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługę dla zadania pod nazwą: "ZSS nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o. -PT -ETAP I - (dokumentacja projektowa) remont basenu) 30-03-2007 Szczegóły
126/II/07 zlecenia opracowania dokumentacji projektowej "Szkoła Podstawowa nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27-modernizacja dachu i instalacji c.o." 30-03-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe