Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
188/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Przygotowanie materiałów wykonawczych w zakresie konstrukcji w celu wykonania przebudowy strychu i nadbudowy budynku Z.Sz nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 oraz opiniowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 09-05-2007 Szczegóły
187/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania pn.: "Budowa ulicy Nowokabackiej" 09-05-2007 Szczegóły
185/II/07 zawarcia umowy na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów w 2007 roku. 09-05-2007 Szczegóły
184/II/07 zawarcia umowy ze Spółdzielnią Pracy Kominiarzy na wykonanie usług kominiarskich polegających na czyszczeniu, sprawdzeniu i opiniowaniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w kontroli rocznej. 09-05-2007 Szczegóły
183/II/07 zawarcia aneksu przedłużającego umowę Nr WIL/AG/B/1/10/2007 z dnia 19 stycznia 2007r. na sprzątanie powierzchni biurowych w budynku Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów do dnia 30 kwietnia 2007r. 27-04-2007 Szczegóły
182/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Sytej 123. 27-04-2007 Szczegóły
181/II/07 spisania aneksu dotyczącego zmiany terminu wykonania umowy na dokumentację techniczną składającą się z kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dot. przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26. 26-04-2007 Szczegóły
180/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa wodociągu w ul. Bruzdowej odc. ul. Jara-ul. Glebowa 26-04-2007 Szczegóły
179/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie projektów wykonawczych, polegających na dostosowaniu przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27 a do zmienionej funkcji (OPS+Filia Biblioteki Publicznej+Filia Centrum Kultury) dla zadania pod nazwą "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 26-04-2007 Szczegóły
178/II/07 ufundowania Nagrody Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy dla najlepszego absolwenta XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. St. Kostki Potockiego w Warszawie 26-04-2007 Szczegóły
177/II/07 powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień dotyczących wykonania opracowań i czynności niezbędnych do właściwego przygotowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących adaptacji strychu budynku Z.Sz.nr 79 przy ul. Wiertniczej 26. 26-04-2007 Szczegóły
176/II/07 1.Przedłużenia do dnia 31 lipca 2007r. w formie aneksu Porozumienia Stron Nr WIL/WAG/1/85/2007 z dnia 28 lutego 2007r. zawartego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Wilanów. 2.Przedłużenia do dnia 31 lipca 2007r. w formie aneksu umowy najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Nałęczowskiej 33/35. 26-04-2007 Szczegóły
175/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Zaopatrzenie siecie wodociągowej Zawad i Kepy Zawadowskiej w wodę z urządzeń wodociagowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług (MPWiK), za pośrednictwem stojaka zlokalizowanego przy ul. Tuzinowej. 25-04-2007 Szczegóły
174/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Zaopatrzenie sieci wodociągowej Zawad i Kępy Zawadowskiej w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług (MPWiK), za pośrednictwem stojaka zlokalizowanego przy ul. Tuzinowej. 25-04-2007 Szczegóły
173/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na : Sprzątanie powierzchni biurowych Urzędu m.st. warszawy Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 23-04-2007 Szczegóły
172/II/07 wykonania piłkochwytów przy boisku piłkarskim na ul. Bruzdowej 11 23-04-2007 Szczegóły
171/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegajacą na zaopatrzeniu sieci wodociagowej Zawad i Kępy Zawadowskiej w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług MPWiK, za pośrednictwem stojaka zlokalizowanego przy ul. Tuzinowej. 20-04-2007 Szczegóły
170/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów. 20-04-2007 Szczegóły
169/II/07 zawarcia umowy z Agencją Impresaryjno-Wydawniczą PRO ARTE Wojciech Lewkowicz na zorganizowanie koncertu muzyki poważnej w dniu 29 kwietnia i 6 maja 2007r. w kaplicy parafialnej na Kępie Zawadowskiej ul. Bruzdowa 11 20-04-2007 Szczegóły
168/II/07 zawarcia umowy z Oddziałem Warszawskim Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza na zorganizowanie Pikniku rodzinnego "Ze sztuką w tle" - literatura, teat, animacje w dniu 12 maja 2007r. 20-04-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe