Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
50/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Projekt Wykonawczy wielobranżowy przebudowy strychu i nadbudowy budowy Zespołu Szkół Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie 13-02-2007 Szczegóły
49/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Biedronki odcinek ul. Kolegiacka-ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem" 13-02-2007 Szczegóły
48/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na (usługę/dostawę/roboty budowlane) w zakresie: Przebudowa oświetlenia ul. Zaściankowej odcinek Syta-Wał Zawadowski 13-02-2007 Szczegóły
47/II/07 zawarcia umowy na dostawę i montaż dodatkowych przegród pomiędzy stanowiskami obsługi w Wydziale Obsługi Mieszkańców i Ewidencji Ludności Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów 08-02-2007 Szczegóły
46/II/07 zawarcia umowy na podstawienie i obsługę kabin sanitarnych: zlokalizowanych przy Poczcie w Wilanowie, przy nabrzezu jez. Powsinkowskiego oraz na czas trwania imprez plenerowych 06-02-2007 Szczegóły
45/II/07 uregulowania zaległych nalezności dla MPWiK za odprowadzanie ścieków ze zdroju wody oligoceńskiej przy ul. Lentza 06-02-2007 Szczegóły
44/II/07 zawarcia umowy na wykonanie prac technologiczno-serwisowych na terenie zdroju stacji uzdatniania wody dla zdroju wody oligoceńskiej przy ul. Królowej Marysieńki w Dzielnicy Wilanów prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska 06-02-2007 Szczegóły
43/II/07 zawarcia umowy na serwisowanie systemu telefonicznego Urzędu Dzielnicy Wilanów w 2007 roku 06-02-2007 Szczegóły
42/II/07 zawarcia umowy z MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą 01-161 Warszawa ul. Obozowa 43, NIP 527-23-91-342 na wywóz nieczystości płynnych i stałych z budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Wilanów na rok 2007 06-02-2007 Szczegóły
41/II/07 zlecenia opracowania aktualizacji kosztorysów przebudowy boisk ETAP II przy ul. Przyczółkowej 27 06-02-2007 Szczegóły
40/II/07 zapłaty rachunku za udrożnienie studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. Obornickiej 38. 06-02-2007 Szczegóły
39/II/07 zawarcia umowy z firmą "GRAWEX" Arkadiusz Grzeszek na zakup 200 sztuk. numerków identyfikacyjnych dla psów na rok 2007 06-02-2007 Szczegóły
38/II/07 zawarcia umowy z firmą "TRANS-MED" Janusz Pecko, Piotr sobolewski na pełnienie usług z zakresu pogotowia porządkowego tj. interwencyjnego sprzątania zwłok padłych zwierząt wraz z wywozem do miejsca utylizacji na okres do końca br. 06-02-2007 Szczegóły
37/II/07 zawarcia umowy na usługi pocztowe dla urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów 06-02-2007 Szczegóły
36/II/07 zlecenia na wykonanie, dostawę i montaż mebli do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu m.st. warszawy Dzielnica Wilanów 06-02-2007 Szczegóły
35/II/07 noty pokrycia na okres od 2007/02/01 do 2007/02/28 na dotychczasowych warunkach i zawarcia umowy ubezpieczenia na okres 2007/03/01-2007/12/31 31-01-2007 Szczegóły
34/II/07 jednorazowej opłaty obowiązkowego abonamentu za 2007r. za posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych 31-01-2007 Szczegóły
33/II/07 zakupu wyposażenia służącego do przyłączenia sieci logicznej w nowopowstałych pomieszczeniach WOM do sieci logicznej i telefonicznej urzędu. 26-01-2007 Szczegóły
32/II/07 zawarcia aneksu do umowy najmu garazu z dn. 31.08.2005r. z p..... 26-01-2007 Szczegóły
31/II/07 przedłużenia w formie aneksu umowy podnajmu 2 m2 powierzchni korytarza na półpiętrze budynku przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 24-01-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe