Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
210/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Sprzątanie powierzchni biurowych Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 17-05-2007 Szczegóły
209/II/07 organizacji pikniku rodzinnego z okazji "Dnia Dziecka" w dniu 1 i 3 czerwca 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 104 ul. Przyczółkowa 27 - w dniu 1 czerwca br. oraz w dniu 3 czerwca br. w ogrodach Pałacu Wilanowskiego 15-05-2007 Szczegóły
208/II/07 zawarcia umów z podmiotami realizującymi oprawę sportowo-artystyczną na Turnieju Pucharu Świata Szabla Wołodyjowskiego w dniu 20.05.2007r. w Dzielnicy Wilanów 15-05-2007 Szczegóły
207/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę w ramach zadania pod nazwą: Zadanie nr 42 "ZSS nr 2 ul. Gubinowska 28/30-modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i c.o.-PT" -ETAP I - (dokumentacja projektowa) remont basenu. 15-05-2007 Szczegóły
206/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa tarasu-dachu nad pomieszczeniami w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 15-05-2007 Szczegóły
205/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na : Przygotowanie materiałów wykonawczych w zakresie konstrukcji w celu wykonania przebudowy strychu i nadbudowy budynku Z.Sz. nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 oraz opiniowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 15-05-2007 Szczegóły
204/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Przygotowanie materiałów wykonawczych w zakresie architektury w celu wykonania przebudowy strychu w budynku Z.Sz. Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 oraz opiniowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 15-05-2007 Szczegóły
203/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Sporządzenie projektów wykonawczych instalacji elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej na podstawie "Projektu Budowlanego przebudowy strychu i nadbudowy budynku Z.Sz. nr 79 przy ul. Wiertniczej 26" 15-05-2007 Szczegóły
202/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Sporządzenie zestawień materiałów i urządzeń w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej i kotłowni w celu wykonania przebudowy strychu budynku Z.Sz. Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26. 15-05-2007 Szczegóły
201/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań pn.: "Przebudowa ulicy Stanisława Kostki Potockiego" oraz "Budowa toalety publicznej" 15-05-2007 Szczegóły
200/II/07 zaopiniowania wniosku p.... o umorzenie połowy opłaty z tytułu renty planistycznej oraz rozłożenia na raty pozostałej zaległości. 15-05-2007 Szczegóły
198/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie założeń do projektu zagospodarowania wschodniej części terenu jeziora Powsinkowskiego wraz z wykorzystaniem wód zbiornika. 15-05-2007 Szczegóły
197/II/07 skreslenia p. Pauliny Rybarczyk z listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu ,ieszkalnego w grupie dwuosobowych gospodarstw domowych i wpisania na listę osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego w grupie trzyosobowych gospodarstw domowych 15-05-2007 Szczegóły
195/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 09-05-2007 Szczegóły
194/II/07 umorzenia odsetek i opłaty prolongacyjnej w przypadku jednorazowej spłaty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości p........ 09-05-2007 Szczegóły
193/II/07 zawarcia umowy na przeprowadzenie monitoringu występowania larw komarów, wyznaczenie terenów do opryskiwań, wykonanie opryskiwań w okresie od 11.05.2007r. do 17.06.2007r. 09-05-2007 Szczegóły
192/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujacych się na terenie dzielnicy Wilanów w terminie od 21 maja 2007r. do 31 grudnia 2007r. 09-05-2007 Szczegóły
191/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Przygotowanie materiałów wykonawczych w zakresie architektury w celu wykonania przebudowy strychu w budynku Z.Sz. Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 oraz opiniowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 09-05-2007 Szczegóły
190/II zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Sporządzenie projektów wykonawczych instalacji elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej na podstawie "Projektu Budowlanego przebudowy strychu i nadbudowy budynku Z.Sz. nr 79 przy ul. Wiertniczej 26' 09-05-2007 Szczegóły
189/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Sporządzenie zestawień materiałów i urządzeń w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej i kotłowni w celu wykonania przebudowy strychu budynku Z.Sz. Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 09-05-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe