Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
64/V/2019 przeznaczenia do najmu na okres 3 lat w drodze konkursu ofert garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 09-04-2019 Szczegóły
63/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 09-04-2019 Szczegóły
62/V/2019 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.03.2019 r. 09-04-2019 Szczegóły
61/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-04-2019 Szczegóły
60/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-04-2019 Szczegóły
59/V/2019 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 29-03-2019 Szczegóły
58/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie” w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 29-03-2019 Szczegóły
57/V/2019 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 28.02.2019 r. 18-03-2019 Szczegóły
56/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-03-2019 Szczegóły
55/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-03-2019 Szczegóły
54/V/2019 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 600 – Transport i łączność 05-03-2019 Szczegóły
53/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-03-2019 Szczegóły
52/IV/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-03-2019 Szczegóły
51/V/2019 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-02-2019 Szczegóły
50/V/2019 udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
49/V/2019 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.01.2019 r. 20-02-2019 Szczegóły
48/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-02-2019 Szczegóły
47/IV/2019 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 20-02-2019 Szczegóły
46/V/2019 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 13-02-2019 Szczegóły
45/V/2019 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 13-02-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe