Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2/V/2018 zmiany Uchwały nr 392/IV/2017 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.01.2017 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu postępowania przy udostępnianiu części powierzchni dachów budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w celu umieszczenia na okres do 3 lat urządzeń do odbioru internetu i telefonii, z wyłączeniem oznaczeń umieszczanych na tych budynkach w ramach Miejskiego Systemu Informacji jak też zasad zawarcia, po umowie na czas oznaczony, kolejnej umowy udostępnienia tej samej powierzchni z dotychczasowym najemcą, określenia minimalnych stawek czynszu za m2 powierzchni najmu oraz w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków najmu i określenia zakresu i trybu jej pracy. 18-12-2018 Szczegóły
1/V/2018 w sprawie podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Wraszawy 13-12-2018 Szczegóły
802/IV/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2019 r. 11-12-2018 Szczegóły
801/IV/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2019 r. 11-12-2018 Szczegóły
800/IV/2018 zawarcia z Centrum Kultury Wilanów aneksu do umowy najmu Nr WZN/LU/2/2017 zawartej dnia 30.10.2017 r. na czas oznaczony dotyczącego zwiększenia powierzchni zajmowanego lokalu użytkowego w budynku przy ul. Radosnej 11 Warszawie. 11-12-2018 Szczegóły
799/IV/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do lat 3 nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-12-2018 Szczegóły
798/IV/2018 przeznaczenia garażu nr 29 do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr 29 oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 11-12-2018 Szczegóły
797/IV/2018 zmiany Uchwały w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-12-2018 Szczegóły
796/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-12-2018 Szczegóły
795/IV/2018 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 11-12-2018 Szczegóły
794/IV/2018 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2019 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-12-2018 Szczegóły
793/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.11.2018 r. 11-12-2018 Szczegóły
792/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-11-2018 Szczegóły
791/IV/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2019 roku 22-11-2018 Szczegóły
790/IV/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2019 roku 22-11-2018 Szczegóły
789/IV/2018 rozpatrzenia wniosku o najem lokalu na czas nieoznaczony 22-11-2018 Szczegóły
788/IV/2018 wykreślenia z rejestru osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 22-11-2018 Szczegóły
787/IV/2018 skierowania Pana do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 22-11-2018 Szczegóły
786/IV/2018 wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności działki położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 22-11-2018 Szczegóły
785/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-11-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe