Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
251/V/2020 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.01.2020 r. 14-02-2020 Szczegóły
250/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-02-2020 Szczegóły
249/V/2020 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-02-2020 Szczegóły
248/V/2020 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-02-2020 Szczegóły
247/V/2020 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 11-02-2020 Szczegóły
246/V/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na okres do 3 lat dla nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 05-02-2020 Szczegóły
245/V/2020 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 05-02-2020 Szczegóły
244/V/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 05-02-2020 Szczegóły
243/V/2020 przekazania do jednorazowej dyspozycji lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy położonego na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy na rzecz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. 05-02-2020 Szczegóły
242/V/2020 zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów na 2020 rok 05-02-2020 Szczegóły
241/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-02-2020 Szczegóły
240/V/2020 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2020 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 05-02-2020 Szczegóły
239/V/2020 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 28-01-2020 Szczegóły
238/V/2020 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku 24-01-2020 Szczegóły
237/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 427 „Kraina Radości w Warszawie, ul. Radosna 11 24-01-2020 Szczegóły
236/V/2020 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku 24-01-2020 Szczegóły
235/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-01-2020 Szczegóły
234/V/2020 wniosku o zmianę zarządzenia nr 28/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2018 - 2019 15-01-2020 Szczegóły
233/V/2020 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 15-01-2020 Szczegóły
232/V/2020 w sprawie: przeznaczenia garażu nr do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert na rzecz Pana (…)spadkobierców zmarłego najemcy Pana(…), zawarcia ze spadkobiercami kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 08-01-2020 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe