Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
229/II/07 powołania w Urzędzie Dzielnicy Wilanów Komisji ds. przeprowadzenia prac przygotowawczych w zakresie archiwizacji dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych jesienią 2006r. 31-05-2007 Szczegóły
228/II/07 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na organizację turnieju piłkarskiego oraz przygotowanie prezentacji stoisk szkolnych podczas Siódmych Wilanowskich Prezentacji Szkół w dniu 02.06.2007 na terenie Zespołu Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego ul. Wiertnicza 26 w Dzielnicy Wilanów. 30-06-2007 Szczegóły
227/II/07 podpisania umów na dotacje w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku. 31-05-2007 Szczegóły
226/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: I. "Przebudowa ulicy Stanisława Kostki Potockiego" II. "Budowa toalety publicznej" 30-05-2007 Szczegóły
225/II/07 zmiany uchwały o powołaniu Komisji w Urzędzie m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w celu wyjaśnienia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych w ewidencji i prawidłowego oznakowania środków trwałych. 30-05-2007 Szczegóły
224/II/06 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "ASTER-PARK" Lidia Ozimkowska Jerzy Wojtatowicz na wykonanie podziału prac ujętych w kosztorysie inwestorskim dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej" wraz z mapą właściwości terenów sąsiadujących ze Stawem. 24-05-2007 Szczegóły
223/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego zmiany terminu wykonania umowy na dokumentację techniczną składającą się z kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dot. przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26. 30-05-2007 Szczegóły
222/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulic Ruczaj, Calowej, Młocarni. 30-05-2007 Szczegóły
221/II/07 zawarcia umowy na wykonanie prac porządkowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody-Zawady oraz Stacji Uzdatniania Wody-Powsin. 30-05-2007 Szczegóły
220/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Gronowej-Etap II i III w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy. 30-05-2007 Szczegóły
219/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa ulicy Zakamarek. 30-05-2007 Szczegóły
218/II/07 powołania zespołu ds. przygotowania przedsięwzięcia p.n. "Dni Wilanowa", we wrześniu 2007 roku 28-05-2007 Szczegóły
217/II/07 przyjęcia projektu wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2008-2012 zgodnie z załącznikiem do uchwały 24-05-2007 Szczegóły
216/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-05-2007 Szczegóły
215/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie usługi pn. archiwizacja dokumentów w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. 24-05-2007 Szczegóły
214/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Szkoła Podstawowa nr 104 ul. Przyczółkowa 27-przebudowa nawierzchni podwórka rekreacyjnego dla uczniów wraz z przebudową boisk szkolnych - ETAP II 30-05-2007 Szczegóły
213/II/07 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla publicznych szkół i przedszkoli z okazji Dnia Dziecka wręczanych podczas VII Wilanowskich Prezentacji Szkół w dniu 2 czerwca 2007r. 24-05-2007 Szczegóły
199/II/07 zawarcia umowy na zakup materiałów promocyjnych - słodyczy reklamowych z okazji Dnia Dziecka 15-05-2007 Szczegóły
212/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sygnalizację świetlną oraz przebudowę oświetlenia i układu dogowego na skrzyżowaniu ul. Lentza, Ostrej z ul. Wiertniczą. 01-05-2007 Szczegóły
211/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania p.n: "Budowa ulicy Nowokabackiej" 17-05-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe