Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
239/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-06-2007 Szczegóły
238/II/07 przekazania Urzędowi Stanu Cywilnego m.st. Warszawy drukarek igłowych OKI Microline 390FB (3 sztuki). 14-06-2007 Szczegóły
196/II/07 wyrażenia zgody na zlecenie Panu prof. Kazimierzowi Szulborskiemu wykonania "Ekspertyzy technicznej budynku Zespołu Szkół Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie". 11-05-2007 Szczegóły
58/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną dla zadania pod nazwą: wykonanie robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg na terenie Dzielnicy Wilanów 21-02-2007 Szczegóły
137/II/07 powołania Komisji w Urzędzie m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w celu wyjaśnienia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych w ewidencji i prawidłowego oznakowania środków trwałych 03-04-2007 Szczegóły
36/2005 skierowania p. Krystyny Pytlarczyk do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 07-12-2005 Szczegóły
19/2005 skierowania p. Justyny Kowalewskiej do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 08-09-2005 Szczegóły
37/2006 skierowania p. Macieja Stolarczyka z żoną do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr... położonego w budynku przy ul... w Warszawie. 20-11-2006 Szczegóły
36/2006 skierowania p. Haliny Ostrowskiej wraz z wnukiem do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr... położonego w budynku przy ul... w Warszawie. 20-11-2006 Szczegóły
35/2006 skierowania p. Małgorzaty Strzeszewskiej-Jasek z synem do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr... położonego w budynku przy ul... w Warszawie 20-11-2006 Szczegóły
13/2006 skierowania p. Wiesławy Pytlarczyk z rodziną do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr...położonego w budynku przy ul...w Warszawie 30-06-2006 Szczegóły
72/II/07 skierowania pana Mieczysława Kozłowskiego do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr...położonego w budynku przy ul...w Warszawie na okres trzech lat. 23-02-2007 Szczegóły
232/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Ruczaj 05-06-2007 Szczegóły
237/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Związek Chórów Kościelnych na zorganizowanie dwóch koncertów Chóru Kolegiaty Wilanowskiej. 06-06-2007 Szczegóły
236/II/06 wyrażenia zgody na dokonanie opłaty wynikającej z decyzji M/I/43/405/05 z 19.08.2005r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz obciążenia notą księgową Firmy "Wodrol" w wysokości dokonanej opłaty. 05-06-2007 Szczegóły
235/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej iluminacji kościoła Św. Elżbiety w Powsinie z dzwonnicą. 05-06-2007 Szczegóły
234/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Remont posadzek w pomieszczeniach z malowaniem kuchni w Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27. 05-06-2007 Szczegóły
233/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwa: Przebudowa ulicy Sągi. 05-06-2007 Szczegóły
231/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Rosy. 05-06-2007 Szczegóły
230/II/07 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania p.n.: "Budowa ulicy Nowokabackiej" 31-05-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe