Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
112/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu nawierzchni ulic: Prętowej, Sągi, Rosy 20-03-2007 Szczegóły
111/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nawierzchni ulicy Rotmistrzowskiej 20-03-2007 Szczegóły
110/II/07 zawarcia umowy na wykonanie czyszczenia studzienek chłonnych oraz studzienek ściekowych na terenie Dzielnicy Wilanów 20-03-2007 Szczegóły
109/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną dla zadania pod nazwą: Oznakowanie poziome i pionowe dróg na terenie Dzielnicy Wilanów z dostawą i montażem. 20-03-2007 Szczegóły
108/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektow-kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Sytej 123" 20-03-2007 Szczegóły
107/II/07 zawacia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nawierzchni ulicy Ruczaj na odcinku od ul. Vogla do ul. Rosy w dZielnicy Wilanów w Warszawie 16-03-2007 Szczegóły
106/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na wykonanie kompleksowej dokumenatcji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ulicy Obornickiej do ulicy Kosiarzy" 16-03-2007 Szczegóły
105/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na roboty budowlane dotyczące zadania : "Szkoła Podstawowa nr 104 ul. Przyczółkowa 27-przebudowa nawierzchni podwórka rekreacyjnego dla uczniów wraz z przebudową boisk szkolnych- ETAP II" 16-03-2007 Szczegóły
104/II/07 zawarcia umowy na konserwację przepompowni ścieków sanitarnych P1 i P2 na osiedlu Arbuzowa bis w Dzielnicy Wilanów 16-03-2007 Szczegóły
103/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę dla zadania pod nazwą: ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30- budowa ścianki wspinaczkowej 16-03-2007 Szczegóły
102/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą: Szkoła Podstawowa nr 169 ul. Uprawna 9/17 - Projekt techniczny budowy boiska szkolnego" 14-03-2007 Szczegóły
101/II/07 zatwierdzenia uniewaznienia postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt.1 lit.b na: Wykonanie Projektu Wykonawczego przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie 14-03-2007 Szczegóły
100/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną dla zadania pod nazwą:Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów 14-03-2007 Szczegóły
99/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania przetargowego na usługę dla zadania pod nazwą:Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: "Przebudowa ulicy Biedronki odcinek ul. Kolegiacka -ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem" 14-03-2007 Szczegóły
98/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: przebudowa oświetlenia ul. Jarej od ul. Sytej do Wału Zawadowskiego 14-03-2007 Szczegóły
97/II/07 zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytułu zarządzania drogami gminnymi 14-03-2007 Szczegóły
96/II/07 I Etapu wielobranżowej analizie możliwości dostosowania zaprojektowanej przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie na potrzeby programu użytkowo-funkcjonalnego dla: Ośrodka Pomocy Społęcznej, Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury 14-03-2007 Szczegóły
95/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wymianę pompy głębinowej GC3.03 w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Zawady 14-03-2007 Szczegóły
94/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną dla zadania pod nazwą: Przebudowa kuchni ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 169 i gimnazjum Nr 2 przy ul. Uprzwnej 9/17 09-03-2007 Szczegóły
93/II/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: "Przebudowy ulicy Marconich i ulicy Wiktorii Wiedeńskiej". 09-03-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe