Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
132/II/07 zatwierdzenia wydatków na przeprowadzenie w Dzielnicy Wilanów eliminacji do Finału XXX Konkursu Recytotarskiego Warszawska Syrenka w dniu 13 kwietnia 2007r 30-03-2007 Szczegóły
131/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Szkoła Podstawowa nr 104 ul. Przyczółkowa 27-przebudowa nawierzchni podwórka rekreacyjnego dla uczniów wraz z przebudową boisk szkolnych - ETAP II 30-03-2007 Szczegóły
130/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postepowania na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań:"Przebudowa ulicy Piechoty Łanowej od ulicy Obornickiej do ulicy Kosiarzy i budowa ul. Obornickiej odcinek ul. wiertnicza - ul. Rumiana" 30-03-2007 Szczegóły
129/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej w celu dokonania rozbiórki budynku szkoły przy ul. Sytej 123 30-03-2007 Szczegóły
128/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na wykonanie przebudowy ulicy Zakamarek w ramach zadania pn.:"Budowa ulicy Zakamarek" 30-03-2007 Szczegóły
127/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługę dla zadania pod nazwą: "ZSS nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o. -PT -ETAP I - (dokumentacja projektowa) remont basenu) 30-03-2007 Szczegóły
126/II/07 zlecenia opracowania dokumentacji projektowej "Szkoła Podstawowa nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27-modernizacja dachu i instalacji c.o." 30-03-2007 Szczegóły
125/II/07 umieszczenia p...na liście osób oczekujacych na najem lokalu socjalnego w grupie jednoosobowych gospodarstw domowych na drugim miejscu 28-03-2007 Szczegóły
124/II/07 unieważnienia postepowania na : ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30-budowa ścianki wspinaczkowej 26-03-2007 Szczegóły
123/II/07 zawarcia aneksu przedłużającego umowę Nr WIL/AG/B/1/10/2007 z snia 19 stycznia 2007r. 23-03-2007 Szczegóły
122/II/07 zmiany Uchwały Nr 65/II/07 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2007r. 23-03-2007 Szczegóły
121/II/07 ubezpieczenia wyposażenia, sprzętu elektronicznego stacjonarnego, licencji i oprogramowania, gotówki w Urzędzie i transporcie. 23-03-2007 Szczegóły
120/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa oświetlenia ul. Jarej od ul. Sytej do Wału Zawadowskiego 23-03-2007 Szczegóły
119/II/07 zawarcia umowy na wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dot. "Przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26" na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez firmę "BUD-INVEST" 23-03-2007 Szczegóły
118/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadań pod nazwą: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań pn.: a) "Przebudowa ulicy Marconich" b) "Przebudowa ulicy Wiktorii Wiedeńskiej" 23-03-2007 Szczegóły
117/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Sporządzenia studium drogowego dla układu drogowego Dzielnicy Wilanów 23-03-2007 Szczegóły
116/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złozonej do postepowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa oświetlenia ul. Zaściankowej od ul. Sytej do Wału Zawadowskiego" 23-03-2007 Szczegóły
115/II/07 zmiany nazwy zadań bieżących w dziale 400, rozdziale 40002 z nazwy-"Eksploatacja lokalnej sieci wodociagowej przez MPWiK" na nazwę "Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury wodociagowej na terenie Wilanowa" oraz w dziale 900, rozdziale 90001 z nazwy "Eksploatacja lokalnej sieci kanalizacyjnej przez MPWiK" na nazwę "Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Wilanowa". 20-03-2007 Szczegóły
114/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postepowania na robote budowlaną dla zadania pod nazwą: Przebudowa tarasu-dachu nad pomieszczeniami w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 20-03-2007 Szczegóły
113/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nawierzchni ulicy Lentza 20-03-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe