Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
277/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustalenie lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania p.n. "Budowa ulicy Nowokabackiej" 11-07-2007 Szczegóły
276/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego zmiany zakresu, wartości i terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej przebudowy oświetlenia ulicy Ponczowej na odcinku od ul. Przekornej do wysokości działki nr 32 z obrębu 1-06-80 wraz z zasileniem. 04-07-2007 Szczegóły
275/II/07 organizacji przeglądu spektakli teatralnych dla dzieci pt."Wilanowskie Lato Sztuki" w okresie od 8 lipca do 26 sierpnia 2007 roku na Dziedzińcu Muzeum Plakatu w Wilanowie. 04-07-2007 Szczegóły
274/II/07 zbilansowania zapotrzebowania i dostaw wody na obszarach zasilania wodą z SUW Zawady i Powsina 04-07-2007 Szczegóły
273/II/07 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na uzupełniające roboty budowlane dla zadania pod nazwa: "SP 169 i Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17-przebudowa kuchni ze stołówką oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej 04-07-2007 Szczegóły
272/II/07 zawarcia umowy na wykonanie projektu przełączenia tymczasowej przepompowni ścieków przy ul. Jarej do kolektora Zawadowskiego z rozbiórką wyłączonego z użytkowania tymczasowego przewodu tłoczniowego 160 mm PVC na długości 1470 m. 29-06-2007 Szczegóły
271/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg ul. Zaściankowej" 29-06-2007 Szczegóły
270/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 02.02.2007r. nr WIL/OŚ/B/3/68/2007 z Panem Pawłem Świderskim prowadzącym firmę pod nazwą S.U.W. SERVICE z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106 D m 83. 29-06-2007 Szczegóły
269/II/07 zawarcia umowy na obsługę geodezyjną remontów bieżących dróg na terenie Dzielnicy Wilanów 29-06-2007 Szczegóły
268/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulic:Sągi (od granicy miasta do ul. Calowej), Ruczaj (od ul. Rosy do nr administracyjnego 80) i Lentza (chodnik)-etap I 29-06-2007 Szczegóły
267/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 26.01.2007r. nr WIL/WOŚ/B/9/20/2007 z Panem Arturem Kuźniarskim prowadzącym firmę pod nazwą ART.-US Usługi Porządkowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Goplańskiej 25 m 7 29-06-2007 Szczegóły
266/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojciechem Lewkowiczem, prowadzącym działalność pod nazwą PRO ARTE, na przygotowanie i realizację cyklu koncertów muzycznych pod nazwą: Spotkania Muzyczne w Sanktuarium w Powsinie, w dniach: 8 lipca-26 sierpnia 2007 roku, w kościele św. Elżbiety przy ul. Przyczółkowej 29 w Powsinie 29-06-2007 Szczegóły
265/II/07 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w miesiącu lipcu w terminie; 02.07-13.07.2007r. w Zespole Szkół Nr 2. 29-06-2007 Szczegóły
186/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Europejskiej" 09-05-2007 Szczegóły
165/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów w okresie od 21 maja 2007r. do 31 grudnia 2007r. 19-04-2007 Szczegóły
264/II/07 realizacji akcji "Lato w Mieście 2007" - część I 25-06-2007 Szczegóły
263/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Dostosowanie sieci wodociągowej Zawad i Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie do standardów MPWiK z przebudową uzbrojenia sieci i wymianą wodomierzy. 26-06-2007 Szczegóły
262/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Przeprowadzenie akcji zwalczania komarów na terenie Dzielnicy Wilanów" 26-06-2007 Szczegóły
261/II/07 zawarcia umowy z firmą "AG-Complex Sp. z o.o." na dostarczenie wież kwiatowych, obsadzenie ich roślinnością wraz z pielęgnacją oraz montaż i demontaż wież w okresie od lipca do końca października br. 26-06-2007 Szczegóły
260/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania p.n."Budowa ulicy Nowokabackiej" 26-06-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe