Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
297/II/07 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków do kwoty 4.800 zł na przygotowanie i realizację cyklu ośmiu imprez dla dzieci pn.: Sztuka i nauka na wesoło, w dniach 3-28 sierpnia 2007 roku na terenie Biblioteki Publicznej w Wilanowie. 25-07-2007 Szczegóły
296/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań pn.: "Przebudowa ul. Vogla-prace przygotowawcze" 25-07-2007 Szczegóły
295/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie: a) Przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27 a, b) Budowy ul. 19 KUD 25-07-2007 Szczegóły
294/II/07 ufundowania Nagrody Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy dla wyróżniających się policjantów Komisariatu Policji Wilanów w związku z przypadającym w dniu 23 lipca Świętem Policji oraz w związku z promocją przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa w Dzielnicy Wilanów. 19-07-2007 Szczegóły
293/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla celów "Budowy pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej 26" 19-07-2007 Szczegóły
292/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "SP 169 i Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17-przebudowa kuchni ze stołówką oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej. 19-07-2007 Szczegóły
291/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Remont posadzek w pomieszczeniach z malowaniem kuchni w Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej. 07-07-2007 Szczegóły
290/II/07 zawarcia umowy z firmą Skorpion Grupa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wał Miedzeszyński 251 04-866 Warszawa na monitorowanie nieruchomości położonej przy ul. Przyczółkowej 27 a na terenie Wilanowa 19-07-2007 Szczegóły
289/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-07-2007 Szczegóły
288/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Vogla-prace przygotowawcze" 17-07-2007 Szczegóły
287/II/07 powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Zaplecza sportowego Z.Sz.O. nr 9 przy ul. Wiertniczej 26 dla zadania pn."Budowa obiektów Wilanowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji-Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej 26" 17-07-2007 Szczegóły
286/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie: Przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a, Budowy ul. 19 KUD 17-07-2007 Szczegóły
285/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg ul. Zaściankowej" 13-07-2007 Szczegóły
284/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Szkoła Podstawowa nr 169 przy ul. Uprawnej-PT budowy boiska-realizacja" 13-07-2007 Szczegóły
283/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Przeprowadzenie akcji zwalczania komarów na terenie Dzielnicy Wilanów 13-07-2007 Szczegóły
282/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "SP 169 i Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17-przebudowa kuchni ze stołówką oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej 13-07-2007 Szczegóły
281/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego zmiany terminu wykonania przebudowy oświetlenia ulicy Jarej od Sytej do Wału Zawadowskiego 13-07-2007 Szczegóły
280/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-07-2007 Szczegóły
279/II/07 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w miesiącu lipcu w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie Dzielnicy Wilanów 09-07-2007 Szczegóły
278/II/07 akceptacji opracowania dot. założeń do projektowania wschodniej części Jeziora Powsinkowskiego wykonanego przez firmę ASTER-PARK Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz 11-07-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe