Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
174/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Zaopatrzenie sieci wodociągowej Zawad i Kępy Zawadowskiej w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług (MPWiK), za pośrednictwem stojaka zlokalizowanego przy ul. Tuzinowej. 25-04-2007 Szczegóły
173/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na : Sprzątanie powierzchni biurowych Urzędu m.st. warszawy Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 23-04-2007 Szczegóły
172/II/07 wykonania piłkochwytów przy boisku piłkarskim na ul. Bruzdowej 11 23-04-2007 Szczegóły
171/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegajacą na zaopatrzeniu sieci wodociagowej Zawad i Kępy Zawadowskiej w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług MPWiK, za pośrednictwem stojaka zlokalizowanego przy ul. Tuzinowej. 20-04-2007 Szczegóły
170/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów. 20-04-2007 Szczegóły
169/II/07 zawarcia umowy z Agencją Impresaryjno-Wydawniczą PRO ARTE Wojciech Lewkowicz na zorganizowanie koncertu muzyki poważnej w dniu 29 kwietnia i 6 maja 2007r. w kaplicy parafialnej na Kępie Zawadowskiej ul. Bruzdowa 11 20-04-2007 Szczegóły
168/II/07 zawarcia umowy z Oddziałem Warszawskim Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza na zorganizowanie Pikniku rodzinnego "Ze sztuką w tle" - literatura, teat, animacje w dniu 12 maja 2007r. 20-04-2007 Szczegóły
167/II/07 zawarcia umowy z biurem Koncertowym Alla Camera Jacek Klubiński na wykonanie w szkołach Wilanowskich 3 koncertów z okazji 135 rocznicy śmierci Stanisława Moniuszki w dniu 11 maja 2007r. 20-04-2007 Szczegóły
166/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej składającej się z przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dotyczącej "Remontu jadalni i klas z wymianą klepki posadzek w Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27" 19-04-2007 Szczegóły
164/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy Wilanów oraz prowadzenia prac w ramach Akcji Czysta Warszawa w terenie od 16 kwietnia 2007r. do 20 maja 2007r. 19-04-2007 Szczegóły
163/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań pn.: a. Przebudowa ulicy Marconich, b Przebudowa ulicy Wiktorii Wiedeńskiej. 19-04-2007 Szczegóły
162/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa kuchni ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 169 i gimnazjum Nr 2 przy ul. Uprawnej 9/17. 19-04-2007 Szczegóły
161/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie projektów wykonawczych polegających na dostosowaniu przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27 a do zmienionej funkcji (Ośrodek Pomocy Społecznej+Filia Biblioteki Publicznej+filia Centrum Kultury) dla zadania pod nazwą"Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 19-04-2007 Szczegóły
160/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszeej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań pn.:"Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ulicy Obornickiej do ulicy Kosiarzy i Budowa ul. Obornickiej odcinek ul. Wiertnicza-ul. Rumiana" 19-04-2007 Szczegóły
159/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zmówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Zadanie nr 42 "ZSS nr 2 ul. Gubinowska 28/30-modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i c.o. -PT"-ETAP I-(dokumetacja projektowa) remont basenu. 16-04-2007 Szczegóły
158/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie :wykonanie Projektów Wykonawczych, polegających na dostosowaniu przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a do zmienionej funkcji (Ośrodek Pomocy Społecznej +Filia Biblioteki Publicznej + Filia Centrum Kultury) dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy Przyczółkowej 27a" 16-04-2007 Szczegóły
157/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oświetlenia ulicy Ponczowej 16-04-2007 Szczegóły
156/II/07 zawarcia umowy na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dot. "Remontu przebiralni i natrysków przy sali gimastycznej zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26" 16-04-2007 Szczegóły
155/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów oraz prowadzenie prac w ramach Akcji Czysta Warszawa w terenie od 16 kwietnia 2007r. do 20 maja 2007r. 16-04-2007 Szczegóły
154/II/07 zawarcia umowy z firmą "JULINEX" na wykonanie dokumetacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku przy ul. sytej 83 16-04-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe