Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
59/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postepowania na robotę budowlaną dla zadania pod nazwą: wykonanie Projektu Wykonawczego przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie 21-02-2007 Szczegóły
57/II/07 umorzenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 16-02-2007 Szczegóły
56/II/07 wykonania serwisu internetowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów 16-02-2007 Szczegóły
55/II/07 zawarcia umowy z firma ART-US Usługi Porządkowe z siedzibą 02-954 Warszawa ul. Goplańska 25 m.74, NIP 951-175-89-84 na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów 16-02-2007 Szczegóły
54/II/07 rozłozenia na 10 lat zaległości podatkowych za II ratę 2004 roku oraz za lata 2005-2006 wraz z odsetkami 16-02-2007 Szczegóły
53/II/07 zawarcia umowy z firmą Instalatorstwo Elektryczne J. Lewandowski z siedzibą 02-903 Warszawa ul. Powsińska 74 A m.3, NIP 521-221-16-03 na wykonanie prac przewidzianych w protokole z przeglądu instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Radosnej 11 13-02-2007 Szczegóły
52/II/07 powłoania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na (usługę/dostawę/roboty budowlane) w zakresie: Wykonania robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg na terenie Dzielnicy Wilanów 13-02-2007 Szczegóły
51/II/07 zawarcia umowy na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Bruzdowej odcinek Jara-Glebowa" 13-02-2007 Szczegóły
50/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Projekt Wykonawczy wielobranżowy przebudowy strychu i nadbudowy budowy Zespołu Szkół Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie 13-02-2007 Szczegóły
49/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Biedronki odcinek ul. Kolegiacka-ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem" 13-02-2007 Szczegóły
48/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na (usługę/dostawę/roboty budowlane) w zakresie: Przebudowa oświetlenia ul. Zaściankowej odcinek Syta-Wał Zawadowski 13-02-2007 Szczegóły
47/II/07 zawarcia umowy na dostawę i montaż dodatkowych przegród pomiędzy stanowiskami obsługi w Wydziale Obsługi Mieszkańców i Ewidencji Ludności Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów 08-02-2007 Szczegóły
46/II/07 zawarcia umowy na podstawienie i obsługę kabin sanitarnych: zlokalizowanych przy Poczcie w Wilanowie, przy nabrzezu jez. Powsinkowskiego oraz na czas trwania imprez plenerowych 06-02-2007 Szczegóły
45/II/07 uregulowania zaległych nalezności dla MPWiK za odprowadzanie ścieków ze zdroju wody oligoceńskiej przy ul. Lentza 06-02-2007 Szczegóły
44/II/07 zawarcia umowy na wykonanie prac technologiczno-serwisowych na terenie zdroju stacji uzdatniania wody dla zdroju wody oligoceńskiej przy ul. Królowej Marysieńki w Dzielnicy Wilanów prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska 06-02-2007 Szczegóły
43/II/07 zawarcia umowy na serwisowanie systemu telefonicznego Urzędu Dzielnicy Wilanów w 2007 roku 06-02-2007 Szczegóły
42/II/07 zawarcia umowy z MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą 01-161 Warszawa ul. Obozowa 43, NIP 527-23-91-342 na wywóz nieczystości płynnych i stałych z budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Wilanów na rok 2007 06-02-2007 Szczegóły
41/II/07 zlecenia opracowania aktualizacji kosztorysów przebudowy boisk ETAP II przy ul. Przyczółkowej 27 06-02-2007 Szczegóły
40/II/07 zapłaty rachunku za udrożnienie studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. Obornickiej 38. 06-02-2007 Szczegóły
39/II/07 zawarcia umowy z firmą "GRAWEX" Arkadiusz Grzeszek na zakup 200 sztuk. numerków identyfikacyjnych dla psów na rok 2007 06-02-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe