Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
158/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie :wykonanie Projektów Wykonawczych, polegających na dostosowaniu przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a do zmienionej funkcji (Ośrodek Pomocy Społecznej +Filia Biblioteki Publicznej + Filia Centrum Kultury) dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy Przyczółkowej 27a" 16-04-2007 Szczegóły
157/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oświetlenia ulicy Ponczowej 16-04-2007 Szczegóły
156/II/07 zawarcia umowy na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dot. "Remontu przebiralni i natrysków przy sali gimastycznej zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26" 16-04-2007 Szczegóły
155/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów oraz prowadzenie prac w ramach Akcji Czysta Warszawa w terenie od 16 kwietnia 2007r. do 20 maja 2007r. 16-04-2007 Szczegóły
154/II/07 zawarcia umowy z firmą "JULINEX" na wykonanie dokumetacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku przy ul. sytej 83 16-04-2007 Szczegóły
153/II/07 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej i umieszczenia p... na liście osób oczekujacych na najem lokalu socjalnego. 16-04-2007 Szczegóły
152/II/07 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej i umieszczenia p... na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego. 16-04-2007 Szczegóły
151/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sygnalizację świetlną oraz przebudowę oświetlenia i układu drogowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sygnalizację świetlną oraz przebudowę oświetlenia i układu drogowego na skrzyżowaniu ul. Lentza, Ostrej z ul. Wiertniczą. 16-04-2007 Szczegóły
150/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postepowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie dokumetacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pod nazwą " Przebudowa ul. Europejskiej". 16-04-2007 Szczegóły
149/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa oświetlenia ul. Jarej od ul. sytej do Wałau Zawadowskiego 16-04-2007 Szczegóły
148/II/07 podpisania aneksów do umów na pielęgnację zieleni na terenie Dzielnicy Wilanów 11-04-2007 Szczegóły
147/II/07 zatwierdzenia listy wykonawców oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robote budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa wodociągu w ul. Bruzdowej odc. ul. Jara-ul. Glebowa na odcinku pik.109 do ul. Glebowej 11-04-2007 Szczegóły
146/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postepowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa ulicy Zakamarek 11-04-2007 Szczegóły
145/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Oznakowanie poziome i pionowe dróg na terenie Dzielnicy Wilanów z dostawą i montażem. 11-04-2007 Szczegóły
144/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów oraz prowadzenie prac w ramach Akcji Czysta Warszawa w terminie od 16 kwietnia 20027r. do 20 maja 20027r." 11-04-2007 Szczegóły
143/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej założonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: sporządzenie studium drogowego dla układu drogowego Dzielnicy Wilanów 11-04-2007 Szczegóły
142/II/07 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujacych się na terenie dzielnicy Wilanów w terminie od 21 maja 2007r. do 31 grudnia 2007r. 11-04-2007 Szczegóły
141/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Sytej 123" 05-04-2007 Szczegóły
140/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej w celu wykonania ekspertyzy-oceny technicznej budynku Gimnazjum 116 przy ul. Uprawnej 9/17 05-04-2007 Szczegóły
139/II/07 zawarcia umowy z p.p.u.p. Poczta Polska na świadczenie usług "Poczta Firmowa" (odbiór przesyłek pocztowych z siedziby Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów) 04-04-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe