Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
337/II/07 w sprawie propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-08-2007 Szczegóły
336/II/07 zawarcia umowy z firmą "DENDROMIS Sp. z o.o." na wykonanie inwentaryzacji terenów zieleni, nawierzchni utwardzonych oraz zieleni przyulicznej będących w utrzymaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wraz z wykonaniem przedmiaru robót na całoroczną pielęgnację zieleni, w tym utrzymanie czystości i porządku, w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy. 20-08-2007 Szczegóły
335/II/07 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 16-08-2007 Szczegóły
334/II/07 zawarcia umowy z firmą "AG-Complex Sp. z.o.o." na usunięcie trzech piaskownic, wyrównania terenu oraz położenie trawnika na terenie zieleni, okalającym bibliotekę przy ul. Radosnej, w terminie do dnia 02.09.2007r. 16-08-2007 Szczegóły
333/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Dostosowania sieci wodociągowej Zawad i Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie do standardów MPWiK-przebudowa uzbrojenia sieci. 16-08-2007 Szczegóły
332/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Klimczaka, Hlonda, Orszady-I etap" 16-08-2007 Szczegóły
331/II/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Stanisławem Skubiszewskim działającym pod firmą "GEOPREX" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ul. Calowej w ramach zadania "Budowa ul. Ruczaj na odcinku od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Calowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Calowej" 16-08-2007 Szczegóły
330/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane na wykonanie remontu nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu w ramach bieżącego utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 16-08-2007 Szczegóły
329/II/07 zawarcia umowy na wykonanie prac porządkowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody-Zawady oraz Stacji Uzdatniania Wody-Powsin 16-08-2007 Szczegóły
328/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ponownego postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Dostosowanie sieci wodociągowej Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie do standardów MPWiK-przebudowa uzbrojenia sieci. 16-08-2007 Szczegóły
327/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ponownego postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Dostosowanie sieci wodociągowej Zawad na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie do standardów MPWiK-przebudowa uzbrojenia sieci 16-08-2007 Szczegóły
326/II/07 zawarcia umowy z Kancelarią Zgutka, Ziecik Falkiewicz adwokaci i radcowie prawni Spółka Partnerska 10-08-2007 Szczegóły
325/II/07 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 10-08-2007 Szczegóły
324/II/07 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 10-08-2007 Szczegóły
323/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej do złożonej do postępowania przetargowego na usługę: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania p.n.: "Przebudowa ul. Vogla-prace przygotowawcze" 10-08-2007 Szczegóły
322/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla celów "Budowy pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej 26". 10-08-2007 Szczegóły
321/II/07 wyrażenia zgody na zakup materiałów promocyjnych w postaci teczek papierowych z wytłoczonym na okładce herbem Dzielnicy Wilanów i napisem: Dzielnica Wilanów miasta Stołecznego Warszawy. 10-08-2007 Szczegóły
320/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Rafałem Zawistowskim na organizację happeningu plastyczno-muzycznego w dniu 19 sierpnia 2007r. podczas przedstawienia teatralnego "Śpiąca Królewna" 07-08-2007 Szczegóły
319/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Małgorzatą Figiel, prowadzącą Agencję Muzyczną Tubas na zorganizowanie koncertu z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 87 rocznicy Cudu nad Wisłą 07-08-2007 Szczegóły
318/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną dla III części w ramach zadania pod nazwą: Dostosowanie sieci wodociągowej Zawad i Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów w warszawie do standardów MPWiK z przebudową uzbrojenia sieci i wymianą wodomierzy 07-08-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe