Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
216/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-05-2007 Szczegóły
215/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie usługi pn. archiwizacja dokumentów w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. 24-05-2007 Szczegóły
214/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Szkoła Podstawowa nr 104 ul. Przyczółkowa 27-przebudowa nawierzchni podwórka rekreacyjnego dla uczniów wraz z przebudową boisk szkolnych - ETAP II 30-05-2007 Szczegóły
213/II/07 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla publicznych szkół i przedszkoli z okazji Dnia Dziecka wręczanych podczas VII Wilanowskich Prezentacji Szkół w dniu 2 czerwca 2007r. 24-05-2007 Szczegóły
199/II/07 zawarcia umowy na zakup materiałów promocyjnych - słodyczy reklamowych z okazji Dnia Dziecka 15-05-2007 Szczegóły
212/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sygnalizację świetlną oraz przebudowę oświetlenia i układu dogowego na skrzyżowaniu ul. Lentza, Ostrej z ul. Wiertniczą. 01-05-2007 Szczegóły
211/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania p.n: "Budowa ulicy Nowokabackiej" 17-05-2007 Szczegóły
210/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Sprzątanie powierzchni biurowych Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 17-05-2007 Szczegóły
209/II/07 organizacji pikniku rodzinnego z okazji "Dnia Dziecka" w dniu 1 i 3 czerwca 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 104 ul. Przyczółkowa 27 - w dniu 1 czerwca br. oraz w dniu 3 czerwca br. w ogrodach Pałacu Wilanowskiego 15-05-2007 Szczegóły
208/II/07 zawarcia umów z podmiotami realizującymi oprawę sportowo-artystyczną na Turnieju Pucharu Świata Szabla Wołodyjowskiego w dniu 20.05.2007r. w Dzielnicy Wilanów 15-05-2007 Szczegóły
207/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę w ramach zadania pod nazwą: Zadanie nr 42 "ZSS nr 2 ul. Gubinowska 28/30-modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i c.o.-PT" -ETAP I - (dokumentacja projektowa) remont basenu. 15-05-2007 Szczegóły
206/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa tarasu-dachu nad pomieszczeniami w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 15-05-2007 Szczegóły
205/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na : Przygotowanie materiałów wykonawczych w zakresie konstrukcji w celu wykonania przebudowy strychu i nadbudowy budynku Z.Sz. nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 oraz opiniowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 15-05-2007 Szczegóły
204/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Przygotowanie materiałów wykonawczych w zakresie architektury w celu wykonania przebudowy strychu w budynku Z.Sz. Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 oraz opiniowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 15-05-2007 Szczegóły
203/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Sporządzenie projektów wykonawczych instalacji elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej na podstawie "Projektu Budowlanego przebudowy strychu i nadbudowy budynku Z.Sz. nr 79 przy ul. Wiertniczej 26" 15-05-2007 Szczegóły
202/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Sporządzenie zestawień materiałów i urządzeń w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej i kotłowni w celu wykonania przebudowy strychu budynku Z.Sz. Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26. 15-05-2007 Szczegóły
201/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań pn.: "Przebudowa ulicy Stanisława Kostki Potockiego" oraz "Budowa toalety publicznej" 15-05-2007 Szczegóły
200/II/07 zaopiniowania wniosku p.... o umorzenie połowy opłaty z tytułu renty planistycznej oraz rozłożenia na raty pozostałej zaległości. 15-05-2007 Szczegóły
198/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie założeń do projektu zagospodarowania wschodniej części terenu jeziora Powsinkowskiego wraz z wykorzystaniem wód zbiornika. 15-05-2007 Szczegóły
197/II/07 skreslenia p. Pauliny Rybarczyk z listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu ,ieszkalnego w grupie dwuosobowych gospodarstw domowych i wpisania na listę osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego w grupie trzyosobowych gospodarstw domowych 15-05-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe