Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
237/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Związek Chórów Kościelnych na zorganizowanie dwóch koncertów Chóru Kolegiaty Wilanowskiej. 06-06-2007 Szczegóły
236/II/06 wyrażenia zgody na dokonanie opłaty wynikającej z decyzji M/I/43/405/05 z 19.08.2005r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz obciążenia notą księgową Firmy "Wodrol" w wysokości dokonanej opłaty. 05-06-2007 Szczegóły
235/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej iluminacji kościoła Św. Elżbiety w Powsinie z dzwonnicą. 05-06-2007 Szczegóły
234/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Remont posadzek w pomieszczeniach z malowaniem kuchni w Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27. 05-06-2007 Szczegóły
233/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwa: Przebudowa ulicy Sągi. 05-06-2007 Szczegóły
231/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Rosy. 05-06-2007 Szczegóły
230/II/07 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania p.n.: "Budowa ulicy Nowokabackiej" 31-05-2007 Szczegóły
229/II/07 powołania w Urzędzie Dzielnicy Wilanów Komisji ds. przeprowadzenia prac przygotowawczych w zakresie archiwizacji dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych jesienią 2006r. 31-05-2007 Szczegóły
228/II/07 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na organizację turnieju piłkarskiego oraz przygotowanie prezentacji stoisk szkolnych podczas Siódmych Wilanowskich Prezentacji Szkół w dniu 02.06.2007 na terenie Zespołu Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego ul. Wiertnicza 26 w Dzielnicy Wilanów. 30-06-2007 Szczegóły
227/II/07 podpisania umów na dotacje w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku. 31-05-2007 Szczegóły
226/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: I. "Przebudowa ulicy Stanisława Kostki Potockiego" II. "Budowa toalety publicznej" 30-05-2007 Szczegóły
225/II/07 zmiany uchwały o powołaniu Komisji w Urzędzie m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w celu wyjaśnienia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych w ewidencji i prawidłowego oznakowania środków trwałych. 30-05-2007 Szczegóły
224/II/06 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "ASTER-PARK" Lidia Ozimkowska Jerzy Wojtatowicz na wykonanie podziału prac ujętych w kosztorysie inwestorskim dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej" wraz z mapą właściwości terenów sąsiadujących ze Stawem. 24-05-2007 Szczegóły
223/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego zmiany terminu wykonania umowy na dokumentację techniczną składającą się z kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dot. przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26. 30-05-2007 Szczegóły
222/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulic Ruczaj, Calowej, Młocarni. 30-05-2007 Szczegóły
221/II/07 zawarcia umowy na wykonanie prac porządkowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody-Zawady oraz Stacji Uzdatniania Wody-Powsin. 30-05-2007 Szczegóły
220/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Gronowej-Etap II i III w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy. 30-05-2007 Szczegóły
219/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa ulicy Zakamarek. 30-05-2007 Szczegóły
218/II/07 powołania zespołu ds. przygotowania przedsięwzięcia p.n. "Dni Wilanowa", we wrześniu 2007 roku 28-05-2007 Szczegóły
217/II/07 przyjęcia projektu wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2008-2012 zgodnie z załącznikiem do uchwały 24-05-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe