Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
357/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Grzegorzem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Guardia" na przygotowanie i prowadzenie zabezpieczenia porządku, sporządzenie planów zabezpieczeń oraz procedur bezpieczeństwa, nadzór nad wykonywaniem zadań służb porządkowych i ich kontrolą, współpracę z Policja oraz z innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu porządku i bezpieczeństwa na imprezie masowej "Dni Wilanowa" wraz z powierzeniem obowiązków kierownika do spraw bezpieczeństwa w/w imprezy w dniu 8 września 2007 na Polach Wilanowskich przy ul. Klimczaka 24-08-2007 Szczegóły
356/II/07 zakupu tonerów do drukarek i kopiarek 24-08-2007 Szczegóły
355/II/07 zakupu 3 komputerów przenośnych HP Compaq 6710b wraz z dodatkowym wyposażeniem 24-08-2007 Szczegóły
354/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu 24-08-2007 Szczegóły
353/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlana w ramach zadania pod nazwą: -Część I - Przebudowa ul. Sągi - etap I 24-08-2007 Szczegóły
352/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz dzieci niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów w 2007 roku 24-08-2007 Szczegóły
351/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Jedynym Głosem na zorganizowanie koncertu muzyki jazzowej w dniu 2 września 2007r. na terenie Muzeum Plakatu w Wilanowie 24-08-2007 Szczegóły
350/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Bogdanem Trojankiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Cygański Zespół Pieśni i Tańca "Terne Roma" Bogdan Trojanek na wykonanie koncertu muzyki cygańskiej w dniu 7 września 2007r. na terenie Dzielnicy Wilanów 24-08-2007 Szczegóły
349/II/07 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie usługi uzupełniającej dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych" 21-08-2007 Szczegóły
348/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej w Warszawie - etap I" 21-08-2007 Szczegóły
347/II/07 wyrażenia zgody na zlecenie Panu Prof. Kazimierzowi Szulborskiemu wykonania "Ekspertyzy technicznej budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 21-08-2007 Szczegóły
346/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Czesławem Żukowskim działającym pod firmą "GEO-ŻUK" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzeniem ulicy w liniach rozgraniczających w ramach zadania "Budowa ul. Zdrowej" 21-08-2007 Szczegóły
345/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Czesławem Żukowskim działającym pod firmą "GEO-ŻUK" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzeniem ulicy w liniach rozgraniczających w ramach zadania "Budowa ul. Biwakowej i ul. Odpoczynek" 21-08-2007 Szczegóły
344/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Czesławem Żukowskim działającym pod firmą "GEO-ŻUK" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ulicy w liniach rozgraniczających w ramach zadania "Budowa ul. Rzodkiewki" 21-08-2007 Szczegóły
343/II/07 zawarcia umowy z firmą "PLANETA" Sp. z o.o. na oznakowanie progów zwalniających na terenie Dzielnicy Wilanów za pomocą punktowych elementów odblaskowych (tzw. kocich oczek) 21-08-2007 Szczegóły
342/II/07 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na uzupełniające roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Remont posadzek w pomieszczeniach z malowaniem kuchni w Sz.P. nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27" 21-08-2007 Szczegóły
341/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg ul. Zaściankowej 21-08-2007 Szczegóły
340/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg ul. Zaściankowej" 21-08-2007 Szczegóły
339/II/07 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg ul. Zaściankowej 21-08-2007 Szczegóły
338/II/07 zatwierdzenia listy wykonawców oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie: a)Przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a, b) Budowy ul. 19 KUD 21-08-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe