Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
670/IV/2018 rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku. 29-05-2018 Szczegóły
669/IV/2018 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 29-05-2018 Szczegóły
668/IV/2018 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku 25-05-2018 Szczegóły
667/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-05-2018 Szczegóły
666/IV/2018 zatwierdzenia „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2017” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2017” 22-05-2018 Szczegóły
665/IV/2018 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 22-05-2018 Szczegóły
664/IV/2018 wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nabycia przez m.st. Warszawę prawa własności działki położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 17-05-2018 Szczegóły
663/IV/2018 zatwierdzenia arkuszy organizacji wilanowskich przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2018-2019. 17-05-2018 Szczegóły
662/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-05-2018 Szczegóły
661/IV/2018 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-05-2018 Szczegóły
660/IV/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za rok 2017 14-05-2018 Szczegóły
659/IV/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Wilanów za rok 2017 14-05-2018 Szczegóły
658/IV/2018 wykreślenia z rejestru osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 14-05-2018 Szczegóły
657/IV/2018 upoważnienia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 14-05-2018 Szczegóły
656/IV/2018 upoważnienia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 14-05-2018 Szczegóły
655/IV/2018 upoważnienia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 14-05-2018 Szczegóły
654/IV/2018 upoważnienia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 14-05-2018 Szczegóły
653/IV/2018 upoważnienia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 14-05-2018 Szczegóły
652/IV/2018 upoważnienia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 14-05-2018 Szczegóły
651/IV/2018 upoważnienia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 14-05-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe