Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
798/IV/2018 przeznaczenia garażu nr 29 do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr 29 oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 11-12-2018 Szczegóły
797/IV/2018 zmiany Uchwały w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-12-2018 Szczegóły
796/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-12-2018 Szczegóły
795/IV/2018 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 11-12-2018 Szczegóły
794/IV/2018 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2019 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-12-2018 Szczegóły
793/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.11.2018 r. 11-12-2018 Szczegóły
792/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-11-2018 Szczegóły
791/IV/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2019 roku 22-11-2018 Szczegóły
790/IV/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2019 roku 22-11-2018 Szczegóły
789/IV/2018 rozpatrzenia wniosku o najem lokalu na czas nieoznaczony 22-11-2018 Szczegóły
788/IV/2018 wykreślenia z rejestru osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 22-11-2018 Szczegóły
787/IV/2018 skierowania Pana do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 22-11-2018 Szczegóły
786/IV/2018 wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności działki położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 22-11-2018 Szczegóły
785/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-11-2018 Szczegóły
784/IV/2018 rozpatrzenia wniosku o najem lokalu na czas nieoznaczony 13-11-2018 Szczegóły
783/IV/2018 • uchylenia w całości Uchwały nr 677/IV/2018 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy z dnia 13.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 123,82 m2 w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów, • przeznaczenia do korzystania od 01.12.2018 r. do 31.08.2019 r. przez Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie lokalu użytkowego o powierzchni 123,82 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów na oddział przedszkolny „zerówkę”. 13-11-2018 Szczegóły
782/IV/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 13-11-2018 Szczegóły
781/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.10.2018 r. 13-11-2018 Szczegóły
780/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-11-2018 Szczegóły
779/IV/2018 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-10-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe