Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
17/2003 przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Dzielnicy Wilanów na 2004 r. 31-12-2003 Szczegóły
16/2003 przyjęcia zmian planu finansowego Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2003 rok i zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 9/2003 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2003r. 23-12-2003 Szczegóły
15/2003 przyjęcia zmian planu finansowego Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2003 rok i zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 9/2003 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09 czerwca 2003r. 23-10-2003 Szczegóły
14/2003 przyjęcia wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na rok 2004 i przekazania go Skarbnikowi m.st. Warszawy oraz Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Wilanów 11-09-2003 Szczegóły
13/2003 przyjęcia zmian planu finansowego Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2003 rok i zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 9/2003 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2003r 05-09-2003 Szczegóły
12/2003 przyjęcia zmian planu finansowego Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2003 rok i zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 9/2003 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09 czerwca 2003r. 08-08-2003 Szczegóły
11/2003 zmiany Uchwały Nr 6/2003 z dnia 8 maja 2003r. w sprawie podziału dotacji dla podmiotów niepublicznych oraz innych podmiotów nie zaliczanych do jednostek organizacyjnych Dzielnicy Wilanów na cele związane z realizacją zadań własnych Dzielnicy Wilanów w 2003r. 24-07-2003 Szczegóły
10/2003 przyjęcia zmian planu finansowego Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2003 rok i zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 9/2003 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09 czerwca 2003r. 27-06-2003 Szczegóły
9/2003 przyjęcia planów finansowych jednostek budżetowych funkcjonujących na terenie Dzielnicy Wilanów na 2003 rok 09-06-2003 Szczegóły
8/2003 zmiany załącznika do uchwały nr 5/2003 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie przekazywania zaliczkowo szkołom i przedszkolom niepublicznym dotacji na działalność bieżącą do czasu przyjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym 29-05-2003 Szczegóły
7/2003 propozycji zmian w załączniku nr XV/3 i XV/4 do budżetu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2003 rok. 22-05-2003 Szczegóły
6/2003 podziału dotacji dla podmiotów niepublicznych oraz innych podmiotów nie zaliczanych do jednostek organizacyjnych Dzielnicy Wilanów na cele związane z realizacją zadań własnych Dzielnicy Wilanów w 2003r. 08-05-2003 Szczegóły
5/2003 przekazywania zaliczkowo szkołom i przedszkolom niepublicznym dotacji na działalność bieżącą do czasu przyjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym 17-04-2003 Szczegóły
3/2003 unieważnienia wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie map sytuacyjnych z projektowanym podziałem 53 nieruchomości w celu wydzielenia terenów pod ulice Rzodkiewki 22-01-2003 Szczegóły
2/2003 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ustawienie kabin sanitarnych na terenie Dzielnicy Wilanów 22-01-2003 Szczegóły
1/2003 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego uproszczonego na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w roku 2003 od 10 lutego do 31 grudnia. 15-01-2003 Szczegóły
401/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Wykonanie robót remontowych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach polegających na wymianie mieszaczy wodno-powietrznych i złóż filtracyjnych oraz oczyszczeniu zbiorników wyrównawczych z osadów. 12-09-2007 Szczegóły
400/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Dostosowanie sieci wodociągowej Zawad i Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów do standardów MPWiK-przebudowa uzbrojenia sieci 12-09-2007 Szczegóły
399/II/07 zakupu licencji programów do wykonywania automatycznej kopii danych przetwarzanych w systemie informatycznym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz taśm do streamera. 12-09-2007 Szczegóły
398/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 10-09-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe