Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
193/II/07 zawarcia umowy na przeprowadzenie monitoringu występowania larw komarów, wyznaczenie terenów do opryskiwań, wykonanie opryskiwań w okresie od 11.05.2007r. do 17.06.2007r. 09-05-2007 Szczegóły
192/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujacych się na terenie dzielnicy Wilanów w terminie od 21 maja 2007r. do 31 grudnia 2007r. 09-05-2007 Szczegóły
191/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Przygotowanie materiałów wykonawczych w zakresie architektury w celu wykonania przebudowy strychu w budynku Z.Sz. Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 oraz opiniowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 09-05-2007 Szczegóły
190/II zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Sporządzenie projektów wykonawczych instalacji elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej na podstawie "Projektu Budowlanego przebudowy strychu i nadbudowy budynku Z.Sz. nr 79 przy ul. Wiertniczej 26' 09-05-2007 Szczegóły
189/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Sporządzenie zestawień materiałów i urządzeń w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej i kotłowni w celu wykonania przebudowy strychu budynku Z.Sz. Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 09-05-2007 Szczegóły
188/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Przygotowanie materiałów wykonawczych w zakresie konstrukcji w celu wykonania przebudowy strychu i nadbudowy budynku Z.Sz nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 oraz opiniowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 09-05-2007 Szczegóły
187/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania pn.: "Budowa ulicy Nowokabackiej" 09-05-2007 Szczegóły
185/II/07 zawarcia umowy na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów w 2007 roku. 09-05-2007 Szczegóły
184/II/07 zawarcia umowy ze Spółdzielnią Pracy Kominiarzy na wykonanie usług kominiarskich polegających na czyszczeniu, sprawdzeniu i opiniowaniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w kontroli rocznej. 09-05-2007 Szczegóły
183/II/07 zawarcia aneksu przedłużającego umowę Nr WIL/AG/B/1/10/2007 z dnia 19 stycznia 2007r. na sprzątanie powierzchni biurowych w budynku Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów do dnia 30 kwietnia 2007r. 27-04-2007 Szczegóły
182/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Sytej 123. 27-04-2007 Szczegóły
181/II/07 spisania aneksu dotyczącego zmiany terminu wykonania umowy na dokumentację techniczną składającą się z kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dot. przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26. 26-04-2007 Szczegóły
180/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa wodociągu w ul. Bruzdowej odc. ul. Jara-ul. Glebowa 26-04-2007 Szczegóły
179/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie projektów wykonawczych, polegających na dostosowaniu przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27 a do zmienionej funkcji (OPS+Filia Biblioteki Publicznej+Filia Centrum Kultury) dla zadania pod nazwą "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 26-04-2007 Szczegóły
178/II/07 ufundowania Nagrody Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy dla najlepszego absolwenta XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. St. Kostki Potockiego w Warszawie 26-04-2007 Szczegóły
177/II/07 powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień dotyczących wykonania opracowań i czynności niezbędnych do właściwego przygotowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących adaptacji strychu budynku Z.Sz.nr 79 przy ul. Wiertniczej 26. 26-04-2007 Szczegóły
176/II/07 1.Przedłużenia do dnia 31 lipca 2007r. w formie aneksu Porozumienia Stron Nr WIL/WAG/1/85/2007 z dnia 28 lutego 2007r. zawartego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Wilanów. 2.Przedłużenia do dnia 31 lipca 2007r. w formie aneksu umowy najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Nałęczowskiej 33/35. 26-04-2007 Szczegóły
175/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Zaopatrzenie siecie wodociągowej Zawad i Kepy Zawadowskiej w wodę z urządzeń wodociagowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług (MPWiK), za pośrednictwem stojaka zlokalizowanego przy ul. Tuzinowej. 25-04-2007 Szczegóły
174/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Zaopatrzenie sieci wodociągowej Zawad i Kępy Zawadowskiej w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług (MPWiK), za pośrednictwem stojaka zlokalizowanego przy ul. Tuzinowej. 25-04-2007 Szczegóły
173/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na : Sprzątanie powierzchni biurowych Urzędu m.st. warszawy Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 23-04-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe