Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
269/II/07 zawarcia umowy na obsługę geodezyjną remontów bieżących dróg na terenie Dzielnicy Wilanów 29-06-2007 Szczegóły
268/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulic:Sągi (od granicy miasta do ul. Calowej), Ruczaj (od ul. Rosy do nr administracyjnego 80) i Lentza (chodnik)-etap I 29-06-2007 Szczegóły
267/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 26.01.2007r. nr WIL/WOŚ/B/9/20/2007 z Panem Arturem Kuźniarskim prowadzącym firmę pod nazwą ART.-US Usługi Porządkowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Goplańskiej 25 m 7 29-06-2007 Szczegóły
266/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojciechem Lewkowiczem, prowadzącym działalność pod nazwą PRO ARTE, na przygotowanie i realizację cyklu koncertów muzycznych pod nazwą: Spotkania Muzyczne w Sanktuarium w Powsinie, w dniach: 8 lipca-26 sierpnia 2007 roku, w kościele św. Elżbiety przy ul. Przyczółkowej 29 w Powsinie 29-06-2007 Szczegóły
265/II/07 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w miesiącu lipcu w terminie; 02.07-13.07.2007r. w Zespole Szkół Nr 2. 29-06-2007 Szczegóły
186/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Europejskiej" 09-05-2007 Szczegóły
165/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów w okresie od 21 maja 2007r. do 31 grudnia 2007r. 19-04-2007 Szczegóły
264/II/07 realizacji akcji "Lato w Mieście 2007" - część I 25-06-2007 Szczegóły
263/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Dostosowanie sieci wodociągowej Zawad i Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie do standardów MPWiK z przebudową uzbrojenia sieci i wymianą wodomierzy. 26-06-2007 Szczegóły
262/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Przeprowadzenie akcji zwalczania komarów na terenie Dzielnicy Wilanów" 26-06-2007 Szczegóły
261/II/07 zawarcia umowy z firmą "AG-Complex Sp. z o.o." na dostarczenie wież kwiatowych, obsadzenie ich roślinnością wraz z pielęgnacją oraz montaż i demontaż wież w okresie od lipca do końca października br. 26-06-2007 Szczegóły
260/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania p.n."Budowa ulicy Nowokabackiej" 26-06-2007 Szczegóły
259/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Tomaszem Dudarem, prowadzącym działalność pod nazwą AUDIO MIX na obsługę techniczną z wykorzystaniem własnego sprzętu koncertów muzycznych odbywających się w ramach obchodów IX rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Tęskniącej oraz 250 rocznicy urodzin Jana Pawła Woronicza w dniu 28 czerwca 2007 roku w otoczeniu kościoła św. Elżbiety przy ul. Przyczółkowej 29 w Powsinie. 26-06-2007 Szczegóły
258/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na : Sporządzenie studium drogowego dla układu drogowego rejonu Miasteczka Wilanów na terenie Dzielnicy Wilanów. 25-06-2007 Szczegóły
257/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Uczniowskim Klubem Sportowym "Wilanowia" na zorganizowanie w dniach 2-6 lipca 2007r. wakacyjnego spotkania integracyjnego młodzieży wilanowskiej z Zespołu Szkół Nr. 2 im. Wandy Rutkiewicz z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie. 22-06-2007 Szczegóły
256/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielania zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: Remont posadzek w pomieszczeniach z malowaniem kuchni w Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27 22-06-2007 Szczegóły
255/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Gronowej -ETAP II i III 22-06-2007 Szczegóły
254/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: I. "Przebudowa ulicy Stanisława Kostki Potockiego" II. "Budowa toalety publicznej". 22-06-2007 Szczegóły
253/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Sporządzenie studium drogowego dla układu drogowego rejonu Miasteczka Wilanów na terenie Dzielnicy Wilanów. 22-06-2007 Szczegóły
252/II/07 zmiany Uchwały Nr 185/II/07 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie zawarcia umowy na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów w 2007 roku. 22-06-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe