Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3/2005 zmiany Zarządzenia Nr 2238/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 03 marca 2005r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu m.st. Warszawy na 2005r. Dzielnicy Wilanów na 2005r. 23-03-2005 Szczegóły
1/2005 opinii o projekcie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2005-2013 17-01-2005 Szczegóły
424/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Rozbiórka budynku przy ul. Sytej 83 w Warszawie. 25-09-2007 Szczegóły
423/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane na wykonanie remontu nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu w ramach bieżącego utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących sie na terenie Dzielnicy Wilanów 25-09-2007 Szczegóły
422/II/07 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie Dzielnicy Wilanów 25-09-2007 Szczegóły
421/II/07 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do realizacji programu "Otwarte obiekty sportowe" w placówkach oświatowych 25-09-2007 Szczegóły
420/II/07 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie sportu w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie Dzielnicy Wilanów 25-09-2007 Szczegóły
419/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-09-2007 Szczegóły
418/II/07 wyrażenia zgody na rozłożenie zadłużenia czynszowego w wysokości 792,78 zł za lokal.................................na raty i odstąpienie od naliczania odsetek 21-09-2007 Szczegóły
417/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego, dokumentacji do postępowania oraz listy wykonawców zaproszonych do złożenia ofert na: "Dostawę dwóch samochodów osobowych na potrzeby Dzielnicy Wilanów" 21-09-2007 Szczegóły
416/II/07 propozycji zmiany w budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-09-2007 Szczegóły
415/II/07 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 20-09-2007 Szczegóły
414/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulic: Ruczaj (790 m od ulicy Vogla), Sągi (od ulicy Calowej do ulicy Prętowej), Rotmistrzowska, II Etap 20-09-2007 Szczegóły
413/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Przebudowę ulicy Lentza - etap I (chodnik)-roboty dodatkowe 20-09-2007 Szczegóły
412/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Lentza - etap I (chodnik)-roboty dodatkowe 18-09-2007 Szczegóły
411/II/07 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Remont dachu budynku Przedszkola Nr 56 przy ul. Gubinowskiej 28/30 18-09-2007 Szczegóły
410/II/07 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie wzmocnienia więźby dachowej na budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "AAG-BUD" Sp. z o.o. 18-09-2007 Szczegóły
409/II/07 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu................w Warszawie 18-09-2007 Szczegóły
408/II/07 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na realizację akcji "Od zabawy do Sportu" w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie Dzielnicy Wilanów 18-09-2007 Szczegóły
407/II/07 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na: Dostawę dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów 18-09-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe