Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
15/2003 przyjęcia zmian planu finansowego Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2003 rok i zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 9/2003 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09 czerwca 2003r. 23-10-2003 Szczegóły
14/2003 przyjęcia wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na rok 2004 i przekazania go Skarbnikowi m.st. Warszawy oraz Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Wilanów 11-09-2003 Szczegóły
13/2003 przyjęcia zmian planu finansowego Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2003 rok i zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 9/2003 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2003r 05-09-2003 Szczegóły
12/2003 przyjęcia zmian planu finansowego Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2003 rok i zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 9/2003 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09 czerwca 2003r. 08-08-2003 Szczegóły
11/2003 zmiany Uchwały Nr 6/2003 z dnia 8 maja 2003r. w sprawie podziału dotacji dla podmiotów niepublicznych oraz innych podmiotów nie zaliczanych do jednostek organizacyjnych Dzielnicy Wilanów na cele związane z realizacją zadań własnych Dzielnicy Wilanów w 2003r. 24-07-2003 Szczegóły
10/2003 przyjęcia zmian planu finansowego Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2003 rok i zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 9/2003 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09 czerwca 2003r. 27-06-2003 Szczegóły
9/2003 przyjęcia planów finansowych jednostek budżetowych funkcjonujących na terenie Dzielnicy Wilanów na 2003 rok 09-06-2003 Szczegóły
8/2003 zmiany załącznika do uchwały nr 5/2003 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie przekazywania zaliczkowo szkołom i przedszkolom niepublicznym dotacji na działalność bieżącą do czasu przyjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym 29-05-2003 Szczegóły
7/2003 propozycji zmian w załączniku nr XV/3 i XV/4 do budżetu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2003 rok. 22-05-2003 Szczegóły
6/2003 podziału dotacji dla podmiotów niepublicznych oraz innych podmiotów nie zaliczanych do jednostek organizacyjnych Dzielnicy Wilanów na cele związane z realizacją zadań własnych Dzielnicy Wilanów w 2003r. 08-05-2003 Szczegóły
5/2003 przekazywania zaliczkowo szkołom i przedszkolom niepublicznym dotacji na działalność bieżącą do czasu przyjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym 17-04-2003 Szczegóły
3/2003 unieważnienia wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie map sytuacyjnych z projektowanym podziałem 53 nieruchomości w celu wydzielenia terenów pod ulice Rzodkiewki 22-01-2003 Szczegóły
2/2003 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ustawienie kabin sanitarnych na terenie Dzielnicy Wilanów 22-01-2003 Szczegóły
1/2003 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego uproszczonego na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w roku 2003 od 10 lutego do 31 grudnia. 15-01-2003 Szczegóły
401/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Wykonanie robót remontowych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach polegających na wymianie mieszaczy wodno-powietrznych i złóż filtracyjnych oraz oczyszczeniu zbiorników wyrównawczych z osadów. 12-09-2007 Szczegóły
400/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Dostosowanie sieci wodociągowej Zawad i Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów do standardów MPWiK-przebudowa uzbrojenia sieci 12-09-2007 Szczegóły
399/II/07 zakupu licencji programów do wykonywania automatycznej kopii danych przetwarzanych w systemie informatycznym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz taśm do streamera. 12-09-2007 Szczegóły
398/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 10-09-2007 Szczegóły
397/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów na wykonanie weryfikacji operatu kolaudacyjnego dla ul. Sarmackiej na odcinku od ul. Oś Królewska do projektowanego mostu włączeniowego Al. Wilanowskiej oraz północnej jezdni ul. Oś Królewska na odcinku od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczpospolitej. 07-09-2007 Szczegóły
396/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Ruczaj. 07-09-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe