Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
460/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Remont dachu budynku Przedszkola Nr 56 przy ul. Gubinowskiej 28/30 15-10-2007 Szczegóły
459/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Agnieszka Pawłowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Syrena Agart na zorganizowanie w dniu 12.10.2007r. występu kabaretu Oszołom przy ul. Wiertniczej 26 11-10-2007 Szczegóły
458/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 500 szt. toreb promocyjno-reklamowych z napisem Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy oraz www.wilanow.pl 10-10-2007 Szczegóły
457/II/07 podpisania aneksu do umowy Nr WIL/WIR/B/1/116/428/2007 zawartej z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów na wykonanie weryfikacji dokumentacji powykonawczej 9operatu kolaudacyjnego) dla ulicy Sarmackiej na odcinku od ul. Oś Królewska do projektowanego mostu włączeniowego Al. wilanowskiej oraz północnej jezdni ul. Oś Królewska na odcinku od ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej. 10-10-2007 Szczegóły
456/II/07 zawarcia umowy z miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na wywóz odpadów segregowanych 10-10-2007 Szczegóły
455/II/07 wyrażenia zgody na zlecenie Panu Prof. Kazimierzowi Szulborskiemu wykonania "Oceny stanu technicznego budynku komunalnego przy ul. Rumianej 111 w Warszawie wraz z szacunkową oceną kosztów remontu" 10-10-2007 Szczegóły
454/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Stanisławem Skubiszewskim działającym pod firmą "GEOPREX" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ulicy w liniach rozgraniczających w ramach zadania "budowa ul. L3 (Avocado) 10-10-2007 Szczegóły
453/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Wojciechem Wirskim, prowadzącym firmę pod nazwą "ELVIR", na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót oświetlenia ul. Starodawnej 10-10-2007 Szczegóły
452/II/07 powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi uzupełniającej pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30" 10-10-2007 Szczegóły
451/II/07 zawarcia umowy na dostawę z montażem stołów i krzeseł w nowej stołówce S.P nr 169 przy ul. Uprawnej 9/17 10-10-2007 Szczegóły
450/II/07 zmian do: - uchwały nr 127/II/07 z dnia 30.03.07r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą "Z.S. nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o. -PT" -ETAP I - (dokumentacja projektowa) remont basenu, -uchwały nr 159/II/07 z dnia 16.04.07r. w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą "Z.S. nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o. -PT"-ETAP I - (dokumentacja projektowa ) remont basenu. 10-10-2007 Szczegóły
449/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 1000 szt. toreb promocyjno-reklamowych z napisem Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy oraz www.wilanów.pl. 10-10-2007 Szczegóły
448/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 08-10-2007 Szczegóły
447/II/07 zawarcia umowy z firmą "Designers A. Jagura, Ż. Jagura, Ż Jagura Spółka Jawna" na pozyskanie danych do systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM. 08-10-2007 Szczegóły
446/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg ul. Zaściankowej 08-10-2007 Szczegóły
445/II/07 wyrażenia zgody na zakup 200 szt. galanterii skórzanej - 100 szt. portmonetek i 100 szt. portfeli męskich z tłoczonym herbem Dzielnicy i napisem "Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy" 05-10-2007 Szczegóły
444/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 250 szt. kalendarzy - 100 szt. kalendarzy książkowych oraz 150 szt. kalendarzy biurkowych z wytłoczonym napisem Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy 05-10-2007 Szczegóły
443/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni przy Stacji Uzdatniania Wody-Zawady (ul. Nad Wilanówką) 05-10-2007 Szczegóły
442/II/07 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 w Dzielnicy Wilanów" 05-10-2007 Szczegóły
441/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z GIG Classic Waszkiewicz Spółka Jawna na zorganizowanie w dniach 7, 14 i 28 października 2007r. koncertów w ramach II Powsińskiej Jesieni Muzycznej w Kościele św. Elżbiety przy ul. Przyczółkowej 29 w Wilanowie. 05-10-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe